4 thế cờ tuyệt đỉnh lừng danh Trung Quốc của Bành Tiên Sinh

author
0 minutes, 45 seconds Read

Bành Thụ Vinh Tiên Sinh là một tài năng sáng tác cờ thế đặc biệt của Trung Quốc, ông đã sáng tạo ra nhiều thế cờ vô cùng nổi tiếng mà đỉnh cao là bốn thế cờ đơn tử cuộc lừng danh : Đơn Xa hòa 16 quân, đơn Mã hòa 16 quân, đơn Pháo hòa 16 quân và đơn Chốt hòa 16 quân. Những thế cờ kỳ lạ này khiến bất kỳ ai xem qua cũng không khỏi phải thốt lên kinh ngạc, trầm trồ thán phục cho bộ óc thông minh tuyệt đỉnh của người bày thế.

Bài viết liên quan