author

Vương Thiên Nhất: Không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc

Vương Thiên Nhất: Không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc “Ngoại Tinh Lai Khách” – Vương Thiên Nhất Vương Thiên Nhất, người Bắc Kinh, sinh năm 1989, từ năm 7 tuổi bắt đầu học cờ tướng, năm 23 tuổi trở thành tượng kỳ đặc cấp đại sư, hiện nay […]

Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Vương Thiên Nhất ai là người mạnh nhất ở thời kỳ đỉnh cao của mình?

Ba vị đại sư mà giới tượng kỳ thích bàn luận nhát là Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên và Vương Thiên Nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đều là những nhà thống lĩnh trong thế giới tượng kỳ, và họ đều đã từng có thời kỳ đỉnh cao. Bạn nghĩ ai, Hồ Vinh Hoa, […]