Bài đọc đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 là gì?

author
9 minutes, 51 seconds Read

R. (8a và 9a) Lạy Chúa, con đây;
Tôi đã trông đợi, trông đợi Đức Giê-hô-va,
và anh ấy cúi xuống về phía tôi và nghe thấy tiếng tôi khóc
Và anh ấy đặt một bài hát mới vào miệng tôi,
một bài thánh ca cho Thiên Chúa của chúng tôi
R. Con đây, lạy Chúa;
Hy sinh hoặc cung cấp bạn muốn không,
nhưng đôi tai mở ra để vâng lời bạn đã cho tôi
Holocausts hoặc của lễ chuộc tội mà bạn không tìm kiếm;
sau đó nói tôi, “Kìa tôi đến. “
R. Con đây, lạy Chúa;
“Trong cuộn giấy viết nó được quy định cho tôi,
làm theo ý muốn của bạn, Chúa ơi, là niềm vui của tôi,
và luật của bạn ở trong trái tim tôi. “
R. Con đây, lạy Chúa;
Tôi đã công bố công lý của bạn trong hội đồng rộng lớn;
Tôi đã không kiềm chế môi mình, như Chúa biết
R. Con đây, lạy Chúa;

người yêu dấu
Ai là kẻ nói dối?
Ai phủ nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ
Ai chối Chúa Cha và Chúa Con, đó là phản Kitô
Ai chối Con thì không có Cha,
nhưng ai xưng Con thì cũng có Cha

Hãy để những gì bạn nghe từ đầu ở lại trong bạn
Nếu điều bạn đã nghe từ đầu vẫn ở trong bạn,
thì anh em sẽ ở lại trong Con và trong Cha
Và đây là lời hứa mà anh ấy đã hứa với chúng tôi. cuộc sống vĩnh cửu
Tôi viết cho bạn những điều này về những người sẽ lừa dối bạn
Đối với bạn thì,
sự xức dầu mà bạn đã nhận từ Ngài vẫn ở trong bạn,
để bạn không cần ai dạy bạn
Nhưng sự xức dầu của anh ấy dạy bạn về mọi thứ và là sự thật chứ không phải sai;
giống như nó đã dạy bạn, ở lại trong anh ấy

Và bây giờ, hỡi các con, hãy ở lại trong Người,
để khi anh ấy xuất hiện, chúng ta có thể tự tin
và không bị anh ta làm cho xấu hổ khi anh ta đến

Có thể bạn quan tâm

  • Ngày 30 tháng 4 năm 2024 là ngày thứ mấy?
  • Các cuộc thi công chức năm 2023 là gì?
  • Satria tư nhân giá bao nhiêu 2023?
  • TATA IPL 2023 trận đầu tiên
  • Từ các số của tập A 1 2 3 4 5 6 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau

1Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Hãy rời bỏ quê hương, họ hàng và nhà cha ngươi để đến xứ Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2Ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, làm rạng danh ngươi, để ngươi được phước. 3Ta sẽ chúc phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ rủa sả ngươi; . ”

4 Thế là Áp-ram ra đi, như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn ông; . Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi rời Cha-ran. 5Áp-ram đem Sa-rai, vợ mình, Lót, con trai của anh mình, cùng tất cả tài sản họ đã tích góp được, và những người họ đã kiếm được ở Cha-ran; . Khi họ đã đến xứ Ca-na-an, 6Áp-ram đi qua xứ đến chỗ ở Si-chem, đến cây sồi của Mô-rê. Lúc bấy giờ người Ca-na-an đang ở trong xứ. 7Rồi Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Áp-ram và phán: “Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi ngươi. ” Vì vậy, ông đã xây dựng tại đó một bàn thờ cho CHÚA, Đấng đã hiện ra với ông

Bài đọc thứ hai Hê-bơ-rơ 11. 1-12

1 Vả, đức tin là sự bảo đảm cho những điều mình trông mong, là sự tin chắc của những điều mình không thấy. 2Thật vậy, bởi đức tin, tổ phụ chúng ta đã được chấp nhận. 3Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng thế giới đã được lời Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn sàng, để những gì hữu hình được tạo nên từ những gì không thấy được.

4Bởi đức tin, A-bên dâng cho Đức Chúa Trời của lễ đẹp lòng hơn của lễ của Ca-in. Nhờ điều này, anh ta đã nhận được sự công nhận là công bình, chính Đức Chúa Trời đã chấp nhận những món quà của anh ta; . 5Bởi đức tin, Hê-nóc được cất giữ nên không phải chết; . ” Vì điều đó đã được chứng thực trước khi anh ta bị bắt đi rằng “ anh ta đã làm hài lòng Chúa. ” 6Và không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì bất cứ ai đến gần Ngài phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. 7Bởi đức tin, Nô-ê, được Đức Chúa Trời cảnh báo về những biến cố chưa thấy, đã nghe theo lời cảnh báo và đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình;

8Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời khi được gọi đi đến xứ mà ông sẽ nhận làm sản nghiệp; . 9Bởi đức tin, ông đã ở lại một thời gian trong đất đã được hứa, như ở một vùng đất xa lạ, sống trong lều, Y-sác và Gia-cốp, những người thừa kế cùng một lời hứa với ông, đã làm như vậy. 10Vì người trông đợi thành có nền, có Đức Chúa Trời kiến ​​trúc và xây cất. 11Bởi đức tin, ông đã nhận được khả năng sinh sản, mặc dù ông đã quá già—và chính Sa-ra lại son sẻ—vì ông coi Đấng đã hứa là trung thành. 12Vì vậy, từ một người, và người này coi như đã chết, con cháu được sinh ra, “đông như sao trên trời, như cát bãi biển không thể đếm được. ”

Bài Đọc Tin Mừng Gioan 6. 35-42, 48-51

35Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta là bánh sự sống. Ai đến với tôi không hề đói, ai tin vào tôi không hề khát. 36Nhưng ta đã nói với các ngươi rằng các ngươi đã thấy ta mà không tin. 37Phàm những kẻ Cha cho ta đều sẽ đến cùng ta, và kẻ đến cùng ta, ta sẽ không loại ra ngoài; . 39Và đây là ý muốn của Đấng đã sai tôi, đó là tôi không được đánh mất tất cả những gì Người đã ban cho tôi, nhưng sẽ làm cho nó sống lại vào ngày sau hết. 40Đây là ý muốn của Cha tôi, đó là tất cả những ai nhìn thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời; . ”

41Người Do-thái bắt đầu phàn nàn về Ngài vì Ngài nói: “Ta là bánh từ trời xuống. 42Họ nói: “Ông này không phải là Giêsu con ông Giuse mà chúng ta biết cha mẹ ông sao?

48“Ta là bánh trường sinh. 49Tổ tiên các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng và họ đã chết. 50Đây là bánh từ trời xuống, ai ăn thì khỏi chết. 51Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời; . ”

Bài đọc Công giáo cho ngày 2 tháng 1 năm 2023 là gì?

Đọc lần đầu. Giăng thứ nhất 2. 22-28
. 23 Ai chối Con, thì cũng không có Cha. Ai xưng Con, thì cũng có Cha. 24 Về phần anh, hãy để điều anh đã nghe từ ban đầu, hãy ở trong anh.

Bài đọc Công giáo cho ngày 1 tháng 1 năm 2023 là gì?

Đọc lần đầu. Số 6. 22-27
. Như vậy ngươi sẽ chúc phước cho con cái Y-sơ-ra-ên, và ngươi sẽ nói với họ. 24 Xin Chúa chúc lành cho ngươi và gìn giữ ngươi. 25 Đức Giê-hô-va đoái đến ngươi, và thương xót ngươi. 26 Chúa đoái nhìn ngươi, ban bình an cho ngươi.

Câu Kinh Thánh cho ngày 2 tháng 1 năm 2023 là gì?

Tôi sẽ thuật lại các ơn lành của Chúa, Những công việc đáng khen ngợi của Chúa, tùy theo mọi điều Chúa đã làm cho chúng tôi

Bài giảng cho ngày 2 tháng 1 năm 2023 là gì?

Hãy can đảm và dựa vào mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời để sẵn sàng khiêm nhường trả lời . Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, và Ngài nóng lòng chờ đợi chúng ta không chỉ hướng về Ngài mà còn chia sẻ tình yêu đó với người khác.

programming
2023

Bài viết liên quan