Bàn cờ và vị trí trước khi xuất quân

author
3 minutes, 52 seconds Read

Cờ tướng được chơi trên một bàn cờ hình vuông chia thành 8 ô ngang và 8 ô dọc.

Sông: Khoảng cách ở giữa bàn cờ ngăn cách 2 đối thủ.
Cung: 4 ô vuông được đánh dấu chéo trên bàn cờ. Đây là khu vực của tướng và sĩ.

Bàn cờ và vị trí đứng của các quân trước khi ra quân
Bàn cờ tướng và vị trí đứng của các quân trước khi ra quân

Trên bàn cờ có 32 quân cờ, mỗi bên có 16 quân gồm 7 loại:

Tướng viết tắt là Tg
Quân Tướng viết ký hiệu là Tg

Tướng: Đi từng ô một, đi ngang hoặc dọc. Tướng luôn luôn phải ở trong phạm vi cung và không được ra ngoài.

Quân sĩ viết ký hiệu là S
Quân sĩ viết ký hiệu là S

Sĩ: Đi xéo 1 ô mỗi nước. Sĩ luôn luôn phải ở trong cung như con Tướng.

Quân tượng viết ký hiệu là T
Quân tượng viết ký hiệu là T

Tượng: Đi chéo 2 ô (ngang 2 và dọc 2) cho mỗi nước đi. Tượng chỉ được phép ở một bên của bàn cờ, không được di chuyển sang sông qua phần đất của đối phương. Nước đi của tượng sẽ không hợp lệ khi có một quân cờ nằm chặn giữa đường đi.

Quân Xe viết ký hiệu là X
Quân Xe viết ký hiệu là X

Xe: Đi ngang hay dọc trên bàn cờ miễn là đừng bị quân khác cản đường từ điểm đi đến điểm đến.

Quân Mã viết ký hiệu là M
Quân Mã viết ký hiệu là M

Mã: Đi ngang 2 ô và dọc 1 ô (hay dọc 2 ô và ngang 1 ô) cho mỗi nước đi. Nếu có quân nằm ngay bên cạnh mã và cản đường ngang 2 (hay đường dọc 2), mã bị cản không được đi đường đó.

Quân Pháo viết ký hiệu là P
Quân Pháo viết ký hiệu là P

Pháo: Đi ngang và dọc giống như xe. Điểm khác biệt là nếu pháo muốn ăn quân, pháo phải nhảy qua đúng 1 quân nào đó. Khi không ăn quân, tất cả những điểm từ chỗ đi đến chỗ đến phải không có quân cản.

Quân Tốt viết ký hiệu là B ( Binh )
Quân Tốt viết ký hiệu là B ( Binh )

Chốt: (hay Binh) đi một ô mỗi nước. Nếu chốt chưa vượt qua sông, nó chỉ có thể đi thẳng tiến. Khi đã vượt sông rồi, chốt có thể đi ngang hay đi thẳng 1 ô mỗi nước.

Ăn quân

Khi một quân cờ di chuyển đến một vị trí được giữ bởi quân đối phương, quân đối phương bị ăn và bị lấy ra khỏi bàn cờ.
Chống tướng
Hai con tướng trên bàn không được nằm trên cùng 1 cột dọc mà không có quân cản nào ở giữa. Nước đi để 2 con tướng trong vị trí chống tướng là không hợp lệ.

An toàn của tướng

Sau 1 nước đi, tướng của bên đã đi không được để quân đối phương ăn ngay trong nước tiếp. Những nước để tướng không an toàn là không hợp lệ. Thông thường bị xử lý lỗi kỹ thuật, nếu 1 ván cờ bị phạm 3 lỗi thì sẽ thua.

Kết thúc trận đấu

Ván cờ kết thúc khi xảy ra một trong những tình huống sau:

Chiếu bí: Nếu một bên chiếu (bắt tướng), và đối thủ không có khả năng đỡ, bên chiếu tướng thắng.
Hết nước đi: Nếu bên tới phiên đi nhưng không có nước hợp lệ để đi, bên đó sẽ bị thua.

Bài viết liên quan