Tiên Nhân Chỉ Lộ Bôi

Bán kết Tiên nhân chỉ lộ bôi năm 2023

author
2 minutes, 38 seconds Read
BÁN KẾT “TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023 – 18h30 13/12
“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT
TT Đ ĐV TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐV Đ XEM C
1 9 Tứ Xuyên Mạnh Thần 2 – 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 8  
第1局 Tứ Xuyên Mạnh Thần 2 – 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông CC XEM CỜ
2 9 Hà Bắc Thân Bằng 0 – 2 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 8  
第1局 Hà Bắc Thân Bằng 0 – 2 Tưởng Xuyên Bắc Kinh CC XEM CỜ
3 6 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 4 – 6 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 6  
第1局 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 1 – 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang CC XEM CỜ
第2局 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang SN XEM CỜ
第3局 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 1 – 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang SN XEM CỜ
第4局 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 – 1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang SN XEM CỜ
第5局 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 0 – 2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang SN XEM CỜ

 

“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 7 NỮ
TT Đ ĐV TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐV Đ XEM C
1 9 Quảng Đông Trần Lệ Thuần 1 – 1 Đường Tư Nam Chiết Giang 6 XEM CỜ
2 5 Giang Tô Lý Thấm 1 – 1 Trương Đình Đình Hà Bắc 7 XEM CỜ
3 5 Hà Bắc Lưu Ngọc 1 – 1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 4 XEM CỜ
4 5 Hà Bắc Vương Tử Hàm 1 – 1 Thẩm Tư Phàm Hang Châu 7 XEM CỜ

 

“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG BÁN KẾT NAM
排名 姓名 团体 逐轮胜负 出场
1 Mạnh Thần Tứ Xuyên 22 2 2 0 0
1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 22 2 2 0 0
3 Thân Bằng Hà Bắc 20 2 1 0 1
3 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 20 2 1 0 1
5 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 2 2 1 0 1
6 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 0 2 0 0 2

 

“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NỮ
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 对局执后 出场
1 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 10 32 3 0 0 3 0 7
2 Thẩm Tư Phàm Hang Châu 8 26.5 1 1 0 3 1 7
3 Trương Đình Đình Hà Bắc 8 26.5 1 1 0 3 0 7
4 Đường Tư Nam Chiết Giang 7 24.5 0 0 0 4 0 7
5 Lý Thấm Giang Tô 6 20 0 2 0 4 1 7
5 Vương Tử Hàm Hà Bắc 6 20 0 2 0 4 1 7
5 Lưu Ngọc Hà Bắc 6 20 0 2 0 4 1 7
8 Ngô Khả Hân Chiết Giang 5 17.5 0 0 0 3 0 7

Bài viết liên quan