Bảng vàng thành tích : Giải cờ tướng quốc tế danh nhân ‘Hàn Tín Bôi’

author
6 minutes, 38 seconds Read

Giải cờ tướng quốc tế danh nhân “Hàn Tín Bôi” được khởi xướng bắt đầu từ năm 2009.Tính đến thời điểm này đã tổ chức được 8 lần tại 4 điểm địa khác nhau,chủ yếu là ở huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô là quê hương của nhà quân sự thiên tài trong lịch sử Trung Quốc là danh tướng Hàn Tín,khai quốc công thần nổi tiếng dưới triều đại của Hán Cao Tổ Lưu Bang thời nhà Hán.

Giải thi đấu lần thứ 9 sắp sửa được khởi tranh bắt đầu từ ngày 27-30/11/2017 tới đây tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).Tham dự giải đấu lần này vẫn có tổng cộng 12 kỳ thủ được BTC gửi giấy mời trong đó làng cờ Việt Nam góp mặt tới 2 người là KTQG Uông Dương Bắc và KTQG Đào Quốc Hưng.

 

Để cho quý vị và các bạn có thể hiểu thêm về giải đấu quốc tế rất uy tín này. Sau đây là giới thiệu chi tiết về bảng vàng thành tích của “Hàn Tín Bôi” qua 8 lần tổ chức trước đây như sau:

 

1.Giải lần thứ 1 tổ chức vào tháng 5/2009 ở huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

 

Hạng 1: Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 2: Uông Dương (Trung Quốc)

Hạng 3: Hồng Trí (Trung Quốc)

Hạng 4: Triệu Quốc Vinh (Trung Quốc)

Hạng 5: Tưởng Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 6: Lã Khâm (Trung Quốc)

Hạng 7: Nguyễn Vũ Quân (Việt Nam)

Hạng 8: Từ Siêu (Trung Quốc)

Hạng 9: Ngô Quý Lâm (Đài Bắc)

Hạng 10: Triệu Nhữ Quyền (Hồng Kông)

Hạng 11: Trang Hoành Minh (Philippines)

Hạng 12: Shoshi Kazuharu (Nhật Bản)

 

2.Giải lần thứ 2 tổ chức vào tháng 5/2010 ở huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

 

Hạng 1: Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 2: Tưởng Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 3: Ngô Quý Lâm (Đài Bắc)

Hạng 4: Lã Khâm (Trung Quốc)

Hạng 5: Lại Lý Huynh (Việt Nam)

Hạng 6: Triệu Quốc Vinh (Trung Quốc)

Hạng 7: Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc)

Hạng 8: Ngô Tông Hàn (Singapore)

Hạng 9: Trình Minh (Trung Quốc)

Hạng 10: Mâu Hải Cần (Mỹ)

Hạng 11: Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam)

Hạng 12:  Iwan Setiawan (Indonesia)

 

3.Giải lần thứ 3 tổ chức vào tháng 5/2011 ở huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

 

Hạng 1: Tưởng Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 2: Vương Bân (Trung Quốc)

Hạng 3: Triệu Quốc Vinh (Trung Quốc)

Hạng 4: Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam)

Hạng 5: Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc)

Hạng 6: Hoàng Học Khiêm (Hông Kông)

Hạng 7: Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 8: Ngô Tông Hàn (Singapore)

Hạng 9: Lã Khâm (Trung Quốc)

Hạng 10: Trang Hoành Minh (Philippines)

Hạng 11: Lý Cẩm Hoan (Ma Cao)

Hạng 12:  Michael Naegler (CHLB Đức)

 

4.Giải lần thứ 4 tổ chức vào tháng 5/2012 ở huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

 

Hạng 1: Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 2: Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc)

Hạng 3: Tưởng Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 4: Lã Khâm (Trung Quốc)

Hạng 5: Châu Hiểu Hổ (Trung Quốc)

Hạng 6: Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam)

Hạng 7: Ngô Tông Hàn (Singapore)

Hạng 8: Lý Cẩm Hoan (Ma Cao)

Hạng 9: Hoàng Học Khiêm (Hông Kông)

Hạng 10: Triệu Quốc Vinh (Trung Quốc)

Hạng 11: Lưu Quốc Hoa (Đài Bắc)

Hạng 12: Quảng Vĩ Đức (Hồng Kông)

 

5.Giải lần thứ 5 tổ chức vào tháng 5/2013 ở huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

 

Hạng 1: Vương Thiên Nhất (Trung Quốc)

Hạng 2: Hồng Trí (Trung Quốc)

Hạng 3: Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 4: Trình Minh (Trung Quốc)

Hạng 5: Uông Dương (Trung Quốc)

Hạng 6: Lã Khâm (Trung Quốc)

Hạng 7: Lại Lý Huynh (Việt Nam)

Hạng 8: Tào Nham Lỗi (Ma Cao)

Hạng 9: Hoàng Học Khiêm (Hông Kông)

Hạng 10: Lục Kiến Sơ (Malaysia)

Hạng 11: Karsten Hoffarth (CHLB Đức)

Hạng 12: Bastian Gollmar (CHLB Đức)

 

6.Giải lần thứ 6 tổ chức vào tháng 11/2014 ở TP Hamburg (CHLB Đức)

 

Hạng 1: Vương Bân (Trung Quốc)

Hạng 2: Vương Thiên Nhất (Trung Quốc)

Hạng 3: Hoàng Học Khiêm (Hông Kông)

Hạng 4: Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc)

Hạng 5: Trang Hoành Minh (Philippines)

Hạng 6: Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc)

Hạng 7: Bộc Phương Nghiêu (CHLB Đức)

Hạng 8: Đặng Thanh Trung (Pháp)

Hạng 9: Tôn Dũng Chinh (Trung Quốc)

Hạng 10: Mikko Tornqvist (Phần Lan)

Hạng 11: Krishna Sankirtan (Thái Lan)

Hạng 12: Michael Naegler (CHLB Đức)

 

7.Giải lần thứ 7 tổ chức vào tháng 5/2015 ở Hồng Kông

 

Hạng 1: Vương Thiên Nhất (Trung Quốc)

Hạng 2: Tôn Dật Dương (Trung Quốc)

Hạng 3: Trịnh Duy Đồng (Trung Quốc)

Hạng 4: Hoàng Học Khiêm (Hông Kông)

Hạng 5: Trang Hoành Minh (Philippines)

Hạng 6: Trềnh A Sáng (Việt Nam)

Hạng 7: Ngô Tông Hàn (Singapore)

Hạng 8: Đặng Thanh Trung (Pháp)

Hạng 9: Tiết Hàm Đệ (CHLB Đức)

Hạng 10: Dương Thiên Nhậm (Malaysia)

Hạng 11: Lý Cẩm Hoan (Ma Cao)

Hạng 12: Dmitry Rumyantsev (Nga)

 

8.Giải lần thứ 8 tổ chức vào tháng 11/2016 ở Sidney (Australia)

 

Hạng 1: Tào Nham Lỗi (Ma Cao)

Hạng 2: Lại Lý Huynh (Việt Nam)

Hạng 3: Trịnh Duy Đồng (Trung Quốc)

Hạng 4: Tạ Tĩnh (Trung Quốc)

Hạng 5: Vương Thiên Nhất (Trung Quốc)

Hạng 6: Tiết Hàm Đệ (CHLB Đức)

Hạng 7: Trình Minh (Trung Quốc)

Hạng 8: Lý Cẩm Hoan (Ma Cao)

Hạng 9: Hoàng Học Khiêm (Hồng Kông)

Hạng 10: Iwan Setiawan (Indonesia)

Hạng 11: Michael Naegler (CHLB Đức)

Hạng 12: Shoshi Kazuharu (Nhật Bản)

Nguồn : Kybai.tv

Bài viết liên quan