“Bảo Bảo Bôi ” – Tượng kỳ đại sư công khai yêu thỉnh tái 2017

author
1 minute, 35 seconds Read

1) Đơn vị tổ chức:

Hiệp hội tượng kỳ tỉnh Sơn Tây
Trung tâm mua sắm quốc tế Vĩnh Ninh thành phố Lữ Lương

2) Thời gian, địa điểm: Từ ngày 28/09 đến 02/10 tại khách sạn quốc tế Vĩnh Ninh thành phố Lữ Lương

3) Hạng mục: cá nhân

Các bảng tham gia: 

– Bảng đặc cấp đại sư: dành cho các kỳ thủ đạt danh hiệu đặc cấp đại sư tham gia (tổng 10 người)

– Bảng chuyên nghiệp nam: dành cho các kỳ thủ đạt danh hiệu đại sư tham gia (tổng 10 người)

– Bảng chuyên nghiệp nữ: dành cho các kỳ thủ đạt danh hiệu tượng kỳ đặc cấp đại sư và tượng kỳ đại sư tham gia (tổng 10 người)

– Bảng quốc tế: gồm các kỳ thủ hải ngoại và TOP 5 kỳ thủ của tỉnh Sơn Tây (tổng 10 người)

4) Luật thi đấu: 

– Luật cờ tướng Trung Quốc ban hành năm 2011

5) Giải thưởng: 

– Bảng đặc cấp đại sư:
1) 10000 NDT
2) 5000 NDT
3) 4000 NDT
4) 3000 NDT
5) 2000 NDT
6) 1000 NDT

– Bảng chuyên nghiệp nam:
1) 10000 NDT
2) 5000 NDT
3) 4000 NDT
4) 3000 NDT
5) 2000 NDT
6) 1000 NDT

– Bảng chuyên nghiệp nữ:
1) 8000 NDT
2) 4000 NDT
3) 3000 NDT
4) 2000 NDT
5) 500 NDT
6) 500 NDT

– Bảng quốc tế:
1) 8000 NDT
2) 4000 NDT
3) 3000 NDT
4) 2000 NDT
5) 500 NDT
6) 500 NDT

6) Lịch thi đấu:

Thời gian Sáng Chiều Tối
28/09/2017 vòng 1
29/09/2017 vòng 2 vòng 3
30/09/2017 vòng 4 vòng 5 vòng 6
01/10/2017 vòng 7 vòng 8 vòng 9
02/10/2017 bán kết chung kết

Bài viết liên quan