Bình Phong Mã Phá Pháo Đầu Vương Thiên Nhất Hậu Thắng Miêu Lợi Minh

author
0 minutes, 30 seconds Read

Bình Phong Mã Phá Pháo Đầu Vương Thiên Nhất Hậu Thắng Miêu Lợi Minh Trong ván đấu này danh thủ Miêu Lợi Minh là người cầm quân đỏ đi trước và danh thủ số 1 Trung Quốc là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra tại giải cờ tướng Ngọc Hoàn Bôi – Toàn quốc tượng kỳ tinh anh tái 2017

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan