Bỏ tướng cô lập ra trận, nếu cầm quân đỏ bạn ra đòn thế nào để không thua trong ván cờ này?

author
0 minutes, 33 seconds Read

Quân đỏ ra trận tấn công tướng đen nhưng tướng nhà đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”… Nếu bạn cầm quân đỏ thì di chuyển như thế nào để không thua trong ván cờ này?

Nếu bạn đang cầm quân đỏ, mà tướng đang ở thế bị động như thế này, thì bạn sẽ di chuyển như thế nào để không thua trong ván cờ này?
Dưới đây là bài giải của ” Vịt ú cờ tướng ”

Bài viết liên quan