Bốc thăm chia cặp và lịch thi đấu các vòng tiếp theo : Giải cờ chớp Tài Thần Bôi 2018

author
1 minute, 54 seconds Read

Bốc thăm chia cặp và lịch thi đấu các vòng tiếp theo tại giải cờ chớp Tài Thần Bôi 2018

 

Ngày 05/02/2018:

 

Bắt đầu từ 08h00 (giờ Việt Nam) : Trận 1: Vu Ấu Hoa vs Trương Bân

Bắt đầu từ 09h00 (giờ Việt Nam) : Trận 2: Từ Thiên Hồng vs Triệu Quốc Vinh

Bắt đầu từ 10h00 (giờ Việt Nam) : Trận 3: Đào Hán Minh vs Chung Thiếu Hồng

Bắt đầu từ 13h00 (giờ Việt Nam) : Trận 4: Hồng Trí vs Triệu Kim Thành

Bắt đầu từ 14h00 (giờ Việt Nam) : Trận 5: Vương Hạo vs Trần Phú Kiệt

Bắt đầu từ 15h00 (giờ Việt Nam) : Trận 6: Hồ Khánh Dương vs Tưởng Xuyên

Bắt đầu từ 16h00 (giờ Việt Nam) : Trận 7: Trịnh Duy Đồng vs Tạ Tĩnh

Bắt đầu từ 17h00 (giờ Việt Nam) : Trận 8: Triệu Hâm Hâm vs Vương Thiên Nhất

 

 

Ngày 06/02/2018:

 

Bắt đầu từ 08h00 (giờ Việt Nam) : Trận TK 1 : Thắng trận 1 vs Thắng trận 2

Bắt đầu từ 09h00 (giờ Việt Nam) : Trận TK 2 : Thắng trận 3 vs Thắng trận 4

Bắt đầu từ 10h00 (giờ Việt Nam) : Trận TK 3 : Thắng trận 5 vs Thắng trận 6

Bắt đầu từ 13h00 (giờ Việt Nam) : Trận TK 4 : Thắng trận 7 vs Thắng trận 7

Bắt đầu từ 14h00 (giờ Việt Nam) : Trận BK 1: Thắng trận TK 1 vs Thắng trận TK 2

Bắt đầu từ 15h00 (giờ Việt Nam) : Trận BK 2: Thắng trận TK 3 vs Thắng trận TK 4

Bắt đầu từ 16h00 (giờ Việt Nam) : Trận CK: Thắng trận BK 1 vs Thắng trận BK 2

Bắt đầu từ 17h00 (giờ Việt Nam) : Lễ bế mạc và trao thưởng

Nguồn : Kybai.tv

Bài viết liên quan