Bốc thăm vòng 1: Giải cờ chớp “Tài Thần Bôi 2018”

author
3 minutes, 41 seconds Read

Theo thông tin mới nhất từ làng cờ tướng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày hôm nay (ngày 02/02/2018) tại TP Thuận Đức tỉnh Quảng Đông đã diễn ra buổi lễ khai mạc và họp kỹ thuật bốc thăm chia cặp tại giải cờ chớp “Tài Thần Bôi” lần thứ 6 năm 2018.Căn cứ vào kết quả thi đấu tại vòng loại đã diễn ra vào ngày hôm qua (01/02) và danh sách các kỳ thủ được mời đến tham gia.BTC đã chia làm 2 nhóm như sau:

 

Nhóm 1 (gồm 16 người): Vương Thiên Nhất,Trịnh Duy Đồng,Triệu Hâm Hâm,Hồng Trí,Lã Khâm,Liễu Đại Hoa,Từ Thiên Hồng,Vu Ấu Hoa,Đào Hán Minh,Tạ Tĩnh,Tôn Dũng Chinh,Tưởng Xuyên,Triệu Quốc Vinh,Mạnh Thần,Tiết Trung,Vương Hạo.

Nhóm 2 (gồm 16 người): Triệu Kim Thành,Lưu Tông Trạch,Miêu Lợi Minh,Hoàng Quang Dĩnh,Trình Vũ Đông,Triệu Tử Vũ,Vương Bân,Chung Thiếu Hồng,Lưu Vân Đạt,Lý Hồng Gia,Hoàng Văn Tuấn,Hoàng Sĩ Thanh,Hứa Văn Chương,Trần Phú Kiệt,Hồ Khánh Dương,Tài Dật

BTC sẽ cho tiến hành bốc thăm chia cặp lấy từ 2 nhóm trên.Có tổng cộng 16 cặp đấu tại vòng 1 của giải cờ chớp “Tài Thần Bôi 2018”

 

Sau đây là kết quả bốc thăm chia cặp và lịch thi đấu tại vòng 1 của giải:

 

Ngày 03/02/2018:

 

Bắt đầu từ 8h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 1 : Hoàng Quang Dĩnh vs Vu Ấu Hoa

Bắt đầu từ 9h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 2 : Trương Bân vs Lã Khâm

Bắt đầu từ 10h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 3 : Triệu Tử Vũ vs Từ Thiên Hồng

Bắt đầu từ 13h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 4 : Lưu Vân Đạt vs Triệu Quốc Vinh

Bắt đầu từ 14h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 5 : Lý Hồng Gia vs Đào Hán Minh

Bắt đầu từ 15h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 6 : Chung Thiếu Hồng vs Tiết Trung

Bắt đầu từ 16h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 7 : Hoàng Sĩ Thanh vs Hồng Trí

Bắt đầu từ 19h00 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 8 : Triệu Kim Thành vs Liễu Đại Hoa

 

Ngày 04/02/2018:

 

Bắt đầu từ 8h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 9 : Hứa Văn Chương vs Vương Hạo

Bắt đầu từ 9h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 10 : Trần Phú Kiệt vs Tôn Dũng Chinh

Bắt đầu từ 10h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 11 : Hồ Khánh Dương vs Mạnh Thần

Bắt đầu từ 13h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 12 : Trình Vũ Đông vs Tưởng Xuyên

Bắt đầu từ 14h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 13 : Lưu Tông Trạch vs Trịnh Duy Đồng

Bắt đầu từ 15h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 14 : Hoàng Văn Tuấn vs Tạ Tĩnh

Bắt đầu từ 16h30 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 15 : Tài Dật vs Triệu Hâm Hâm

Bắt đầu từ 19h00 (giờ Việt Nam): Thi đấu trận 16 : Miêu Lợi Minh vs Vương Thiên Nhất

 

Nguồn : Kybai.tv

Bài viết liên quan