BXH cá nhân Nam mới nhất của làng cờ Trung Quốc tính cho 6 tháng đầu năm 2019

author
1 minute, 24 seconds Read

BXH cá nhân mới nhất của làng cờ Trung Quốc tính cho 6 tháng đầu năm 2019 (Tốp 50)
1.Vương Thiên Nhất
2.Trịnh Duy Đồng
3.Tưởng Xuyên
4.Hứa Ngân Xuyên
5.Triệu Hâm Hâm
6.Hồng Trí
7.Triệu Kim Thành
8.Tạ Tĩnh
9.Thôi Cách
10.Hác Kế Siêu
11.Lã Khâm
12.Mạnh Thần
13.Uông Dương
14.Thân Bằng
15.Tôn Dũng Chinh
16.Từ Siêu
17.Triệu Tử Vũ
18.Hoàng Trúc Phong
19.Triệu Quốc Vinh
20.Lục Vĩ Thao
21.Triệu Vĩ
22.Triệu Phàn Vĩ
23.Lý Thiếu Canh
24.Lưu Tử Kiện
25.Vương Bân
26.Võ Tuấn Cường
27.Hà Văn Triết
28.Tôn Dật Dương
29.Trình Minh
30.Trương Học Triều
31.Trịnh Nhất Hoằng
32.Triệu Điện Vũ
33.Hứa Quốc Nghĩa
34.Trần Hoằng Thịnh
35.Vương Dược Phi
36.Nhiếp Thiết Văn
37.Chung Thiếu Hồng
38.Lý Tuyết Tùng
39.Tạ Khuy
40.Đảng Phỉ
41.Tài Dật
42.Vạn Xuân Lâm
43.Hoàng Hải Lâm
44.Trương Thân Hoành
45.Bốc Phụng Ba
46.Tạ Nghiệp Kiền
47.Miêu Lợi Minh
48.Từ Thiên Hồng
49.Lý Hàn Lâm
50.Lưu Dịch Đạt
Nguồn: Kybai.TV
Xem thêm: Giải cờ chớp Tài Thần Bôi lần thứ 7 năm 2019

Bài viết liên quan