Cách đọc sách cờ tướng tiếng Trung Quốc

author
3 minutes, 41 seconds Read

Không biết tiếng Tàu vẫn đọc sách cờ tướng của Tàu :

Binh : 兵
Tốt : 卒
Pháo : 炮 (hoặc là 砲)
Xa (xe) : 車 (giản thể 车)
Mã : 馬 (giản thể 马)
Tượng : 相 (tương) (dùng cho bên đỏ) và 象(tượng) (dùng cho bên đen)
Sĩ : 仕 (dùng cho bên đỏ ) và 士 (dùng cho bên đen)
Tướng : 将 (tướng) (dùng cho bên đen) 帥(soái) (dùng cho bên đỏ)
Tiến : 進 (giản thể là 进 ) có nghĩa là đi tới
Thoái : 退 nghĩa là đi lui
Bình : 平 nghĩa là đi ngang
Tiền : 前 nghĩa là trước . Ví dụ Tiền pháo : 前砲
Hậu : 後 nghĩa là sau . Ví dụ Hậu Mã : 後馬
Nhất : 一 nghĩa là 1
Nhị : 二 nghĩa là 2
Tam : 三 nghĩa là 3
Tứ : 四 nghĩa là 4
Ngũ : 五 nghĩa là 5
Lục : 六 nghĩa là 6
Thất : 七 nghĩa là 7
Bát : 八 nghĩa là 8
Cửu : 九 nghĩa là 9
Thập : 十 nghĩa là 10
Hồng : 紅 (đỏ)
Hắc : 黒 (đen)
Hồng Phương : 紅方 (bên đỏ)
Hắc Phương : 黒方 (bên đen)
Chiếm : 占
Ưu : 優 (giản thể ghi là 优 )
Chiếm Ưu : 占优
Hồng Ưu : 紅优
Hắc Ưu : 黒优
Tiên Thủ : 先手 (chiếm tiên)
Lược Tiên : 略先 (mất tiên)
Cân thế : 均勢 (cân bằng )
Ngoài ra còn nhiều như dễ đi , đối công , mỗi bên có chỗ kỵ riêng …
Trong các sách Tàu thì các nước đi thường ghi thành từng cặp và có đánh số 1,2,3,4…. và : Nước đi của bên đỏ thì ghi tên quân cờ tướng kèm theo số chữ Nho chỉ vị trí quân rồi tiến thoái hoặc bình rồi đến ví trí cuối cũng là chữ Nho .
Còn nước đi của bên quân đen sẽ ghi kèm theo số la tinh .
Ví dụ cụ thể như là:
1/.pháo nhị bình ngũ mã 8 tiến 7 1.砲二平五 馬8進7 : ghi sang kiểu VN thì là : 1.P2-5 M8.7
2/.mã nhị tiến tam tốt 7 tiến 1 2.馬二進三 卒7進1 : ghi sang kiểu VN thì là : 2.M2.3 T7.1
3/.xa nhất bình nhị xa 9 bình 8 3.車一平二 車9平8 : ghi kiểu VN : 3.X1-2 X9-8
Một khi đã quen rồi thì chỉ cần nhìn vào sẽ dễ dàng nhận ra là:
Nước đi của bên đen là kèm theo số la tinh ,còn của bên đỏ là số chữ Nho và thường tới 1 nước nào đó nếu kèm theo bình hoặc chỉ dẫn hoặc giả sử nếu đi thế này thế kia thì nó ghi nếu như đi …rồi ghi số nước giả sử .Còn những phần khác như bình luận bằng tiếng Tàu các bạn cũng không cần quan tâm tới làm gì ,nếu biết tiếng Hoa đọc thì sẽ hiểu hay hơn ,không biết thì đi theo mấy nước trong sách vẫn OK thôi và cuối cùng khoảng 20 mấy nước gì đó thì các bạn hay gặp là :
Hồng phương chiếm ưu , hắc phương chiếm ưu , hồng phương tiên thủ , song phương cân thế (2 bên cân bằng ) .Nhiều cái khác nữa nhưng nếu gặp chữ không biết nó nói gì thì cứ nhìn vào thế cờ bạn cũng biết bên nào ra sao mà phải không ?
Chúc các bạn nào có lòng sớm thành công chinh phục các sách cờ tướng của Tàu vì sách Tàu sách hay rất nhiều trên 400 cuốn đủ mọi thể loại .

Bài viết liên quan