Chuyên mục giải thế cờ tướng: Thất Tử Liên Ngâm

author
0 minutes, 39 seconds Read

Đây là thế cờ “Thất Tử Liên Ngâm” một thế cờ nổi tiếng thường được nhiều tay cờ giang hồ bày ra trên đường phố và các lễ hội. Thế cờ này vốn xuất hiện trong nhiều cổ phổ của Trung Quốc như Tượng kỳ phổ đại toàn,Tượng cục vị tồn, Tượng kỳ giới. Thế cờ Thất Tử Liên Ngâm chứa đựng chiêu thức thâm ảo và nhiều cạm bẫy tinh vi nên dễ gạt những người chơi cờ háo thắng.

Bài viết liên quan