Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2

author
1 minute, 42 seconds Read

$A_{0}=left { 3,6 right }; A_{1}=left {1,4,7 right };A_{2}=left {2,5,8 right }$ và $left { 0 right }$.
– Chọn 2 ptử thuộc $ A_{0}$ và 1 ptử thuộc $left { 0 right }$: có $P_{2}.2!=4 $ số
– Chọn 1 ptử thuộc $ A_{1}$ và $ A_{2}$ và 1 ptử $left { 0 right }$: có $C_{3}^{1}.C_{3}^{1}.2!2=36$ số

Đây là dạng toán tìm tập hợp các số tự nhiên của chương trình Toán 6. Dạng toán này là một dạng bài cơ bản nếu cho các bạn biết quy luật tính toán của nó. Dạng toán này thường có trong đề thi học kì Toán lớp 6.

Ngoài ra, nó cũng là câu ăn điểm nếu có trong đề thi học sinh giỏi Toán 6. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm làm bài đối với những bài tập này.

Với mỗi cách chọn a, b chữ số c có 5 cách chọn (0, 2, 4, 6, 8) để tạo với chữ số 2 tận cùng làm thành số chia hết cho 4.

Có thể bạn quan tâm

  • Pin iPhone XS chính hãng giá bao nhiêu?
  • Cài lại win 10 mất bao nhiêu?
  • Bé trai 5t cao bao nhiêu?
  • IS500 2023 nhận được bao nhiêu MPG?
  • Samsung A52 128GB giá bao nhiêu?

Vậy tất cả có: 9.10.5 = 450 số.

Nhận xét: Những chữ số có  tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

Cách 2:

Số số tự nhiên có 3 chữ số là: 999-1001+1=900 số

Vì số tự nhiên chẵn và số tự nhiên lẻ hơn kém nhau một đơn vị. Từ 100 tới 999 có số số tự nhiên chẵn là: 900 : 2 = 450.

programming
bao nhiêu

Bài viết liên quan