Cờ Thế: Đan Phượng Triều Dương

author
0 minutes, 45 seconds Read

Đan Phượng Triều Dương là 1 thế cờ nổi tiếng đa biến và vô cùng phức tạp khi mà 2 bên chỉ cần đi nhầm 1 bước là tình thế hoàn toàn thay đổi.

Đầu tuần xin kinh chào toàn thể chư vị đồng đạo
Hôm nay Cờ Tướng muốn thỉnh giáo chư vị Thế cờ giang hồ Đan Phượng Triều Dương.
Nghe giang hồ đồn đại thế này đen thắng, nhưng cũng có người nói đỏ thắng, lại có người nói là cờ hòa. Chả biết đâu mà lần.
Đen Tiên
Xin mời chư vị vào bàn luận

 

 

Chúc các bạn vui vẻ.

Bài viết liên quan