Cờ Tướng Kinh Điển Hạ Cao Thủ Số 1 Trung Quốc – Ván 13

author
0 minutes, 27 seconds Read

Cờ Tướng Kinh Điển Hạ Cao Thủ Số 1 Trung Quốc – Ván 13.

Trong ván đấu này danh thủ số 1 kỳ đàn Trung Hoa ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và thiên mã vương Mạnh Thần là người cầm quân đen đi sau.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan