Cờ Tướng Quốc Tế Cup IMSA 2019: Nguyễn Minh Nhật Quang vs Dương Thiên Nhậm

author
0 minutes, 31 seconds Read

Cờ Tướng Quốc Tế Cup IMSA 2019: Nguyễn Minh Nhật Quang vs Dương Thiên Nhậm

Trong ván đấu này danh thủ Nguyễn Minh Nhật Quang là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Dương Thiên Nhậm là người cầm quân đen đi sau.

Ván đấu diễn ra vào ngày 15/5/2019 tại giải cờ tướng quốc tế Cup IMSA 2019.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan