Cờ Tướng Quốc Tế Cup IMSA 2019: Vương Thiên Nhất vs Đoạn Bồi Siêu

author
0 minutes, 35 seconds Read

Cờ Tướng Quốc Tế Cup IMSA 2019: Vương Thiên Nhất vs Đoạn Bồi Siêu

Trong ván đấu này danh thủ Vương Thiên Nhất là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Đoạn Bồi Siêu là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra tại giải Cờ Tướng Quốc Tế Cup IMSA 2019 vào ngày 14/5/2019.

Mời các bạn cùng theo dõi.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan