Đặc cấp đại sư tàn cục thực chiến

author
1 minute, 32 seconds Read

Tàn cục cơ bản, tàn cục thực dụng… ít nhiều chúng ta cũng đã thưởng thức. Nay mời các bạn “đọ sức” cùng các đặc cấp đại sư xem sao. Không tự đại cũng chớ tự ti, chúng ta chỉ muốn xem với một tàn cục các đặc cấp đại sư xử lý sao còn chúng ta xử lý sao nhằm qua đó học hỏi thêm để tu luyện. Với suy nghĩ như thế mời các bạn cùng chơi.

Thế 1

Năm 1979, lần thứ tư vận hội đoàn thể thi đấu trận chung kết Dương quan Lân gặp Hồ vinh Hoa chiến đấu kịch liệt tới nước 70 trong bố cục trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa diễn biến mà thành.

Nếu là bạn, bạn sẽ đi thế nào? Mời các bạn cùng thử

Đỏ đi trước.

Thừa hư nhi nhập

fen=3a1k3/4a1P2/4b4/4PP3/2b6/9/3n5/2N1p4/2p1A4/3K1A3 w – – 0 1

Thế 2

Năm 1984, lần thứ nhất “Thất tinh bôi” Lữ Khâm gặp Hồ vinh Hoa chiến đấu kịch liệt tới nước 128 trong bố cục tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo diễn biến mà thành.

Đột xuất diệu thủ

fen=3a5/4k4/3a5/8P/4Nn3/9/6p2/3A5/3pA4/5K3 w – – 0 1

Bài viết liên quan


Warning: fopen(cache/articles/d9aa3bcde2f97af05225e81dca9716c7.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 65

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 66

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 67