Giải thế cờ tướng: “NHỊ THÁC ÂM DƯƠNG”

author
0 minutes, 16 seconds Read

Thế cờ “Nhị Thác Âm Dương” là một thế cờ khá khó. Đòi hỏi người chơi có sự nghiên cứu sâu xa,kĩ lưỡng.

Là một trong những thế cờ giang hồ nổi tiếng!

https://www.youtube.com/watch?v=4WWcvbqa4aY

Bài viết liên quan