Giải Thế Cờ Tướng :Số thứ nhất

author
0 minutes, 16 seconds Read

Thế cờ “Tướng quân thôi mã” với hàng loạt các nước chiếu liên hoàn sát cục .Thế cờ này nếu đi chính xác thì đỏ sẽ giành chiến thắng.
https://www.youtube.com/watch?v=0C_jNAUUVvE

Bài viết liên quan