Giải thế cờ tướng: “VÕ TÒNG ĐẢ HỔ” nhưng bị hổ đả lại

author
0 minutes, 30 seconds Read

“Võ Tòng Đả Hổ” là một cờ thế giang hồ đặc sắc cổ trứ danh. Ban đầu bên đỏ không có con chốt lộ 9, kết quả là đen thắng. Sau khi thêm con chốt này người ta tin rằng sẽ hòa như kết luận trong “Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ” nhưng thực tế Đen vẫn thắng.

Hướng dẫn giải thế cờ “Võ Tòng Đả hổ “
https://www.youtube.com/watch?v=E0DXWLL1oLU

Bài viết liên quan