Giải mã thế cờ nổi tiếng Tam Anh Chiến Lữ Bố

author
0 minutes, 42 seconds Read

Đây là một thế cờ giang hồ nổi tiếng có tên gọi là Tam Anh Chiến Lữ Bố, tên gọi này xuất phát từ một điển tích kể về cuộc đối đầu lịch sử diễn ra tại Hổ Lao Quan vào nằm 190 giữa một bên là ba anh em Lưu – Quan – Trương và một bên là chiến thần Lữ Bố.

Thế cờ Tam Anh Chiến Lữ Bố này có nhiều cạm bẫy tinh vi nên thường được các tay cờ giang hồ ở Việt Nam bày ra trên các vỉa hè.

Bài viết liên quan