Kết quả và biên bản vòng 5, 6 : Giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

author
6 minutes, 23 seconds Read

 

KYBAI.TV

 

Kết quả vòng 5 giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

 

Trận 1: Giang Tô 4 – 4 Sơn Đông

 

Từ Siêu 1 – 1 Lưu Tử Kiện

Trần Phú Kiệt 1 – 1 Ngô Ngụy

Vương Hạo 1 – 1 Lý Hàn Lâm

Tạ Khuy 1 – 1 Tôn Dật Dương

 

Trận 2: Giang Tây 3 – 5 Chiết Giang 

 

Lý Hồng Gia 1 – 1 Từ Sùng Phong

Vương Gia Thụy 1 – 1 Lê Đức Chí

Lưu Tông Trạch 0 – 2 Triệu Hâm Hâm

Hoàng Trúc Phong 1 – 1 Tài Dật

 

Trận 3: Hà Nam 6 – 2 Thượng Hải 

 

Tào Nham Lỗi 1 – 1 Tạ Tĩnh

Vạn Xuân Lâm 1 – 1 Võ Tuấn Cường

Đảng Phỉ 2 – 0 Triệu Vĩ

Tôn Dũng Chinh 0 – 2 Lưu Minh

 

Trận 4: Kinh Ký 6 – 2 Hồ Bắc

 

Lục Vĩ Thao 1 – 1 Lý Trí Bình

Liễu Đại Hoa 1 – 1 Kim Ba

Triệu Điện Vũ 2 – 0 Triệu Tử Vũ

Trương Bân 0 – 2 Tưởng Xuyên

 

Trận 5: Hạ Môn 5 – 3 Tứ Xuyên 

 

Trịnh Nhất Hoằng 1 – 1 Uông Dương

Lý Thiếu Canh 0 – 2 Trương Thân Hoành

Trần Hoằng Thịnh 1 – 1 Triệu Phàn Vĩ

Mạnh Thần 1 – 1 Chung Thiếu Hồng

 

Trận 6: Hàng Châu 6 – 2 Thâm Quyến

 

Triệu Kim Thành 2 – 0 Hoàng Hải Lâm

Lý Vũ 0 – 2 Vương Thiên Nhất

Thân Bằng 1 – 1 Trình Vũ Đông

Hoàng Quang Dĩnh 1 – 1 Quách Phụng Đạt

 

Trận 7: Quảng Đông 6 – 2 Nội Mông Cổ

 

Trương Học Triều 2 – 0 Hác Kế Siêu

Triệu Quốc Vinh 0 – 2 Trịnh Duy Đồng

Hứa Ngân Xuyên 1 – 1 Hồng Trí

Úy Cường 1 – 1 Hứa Quốc Nghĩa

 

Ghi chú:

 

– Đội xếp tên trước đi tiên bàn 1,3

– Đội xếp tên sau đi tiên bàn 2,4

 

BXH sau vòng 5 tại giải:

 

1.Hà Nam: 7 điểm

2.Hạ Môn: 7 điểm

3.Hàng Châu: 6 điểm

4.Tứ Xuyên: 6 điểm

5.Quảng Đông: 6 điểm

6.Thượng Hải: 6 điểm

7.Kinh Ký: 5 điểm

8.Chiết Giang: 5 điểm

9.Giang Tây: 4 điểm

10.Giang Tô: 4 điểm

11.Thâm Quyến: 4 điểm

12.Sơn Đông: 4 điểm

13.Nội Mông Cổ: 4 điểm

14.Hồ Bắc: 2 điểm

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 5:

 

Triệu Quốc Vinh 0 – 2 Trịnh Duy Đồng

 

 

Trương Học Triều 2 – 0 Hác Kế Siêu

 

 

Hứa Ngân Xuyên 1 – 1 Hồng Trí

 

Triệu Kim Thành 2 – 0 Hoàng Hải Lâm

 

 

Lý Vũ 0 – 2 Vương Thiên Nhất

 

 

Trịnh Nhất Hoằng 1 – 1 Uông Dương 

 

 

Lý Thiếu Canh 0 – 2 Trương Thân Hoành 

 

 

Trần Hoằng Thịnh 1 – 1 Triệu Phàn Vĩ

 

 

Mạnh Thần 1 – 1 Chung Thiếu Hồng 

 

 

Thân Bằng 1 – 1 Trình Vũ Đông

 

Triệu Điện Vũ 2 – 0 Triệu Tử Vũ

 

 

Trương Bân 0 – 2 Tưởng Xuyên

 

 

Tào Nham Lỗi 1 – 1 Tạ Tĩnh 

 

 

Vạn Xuân Lâm 1 – 1 Võ Tuấn Cường

 

 

Đảng Phỉ 2 – 0 Triệu Vĩ 

 

 

Tôn Dũng Chinh 0 – 2 Lưu Minh 

 

 

Vương Gia Thụy 1 – 1 Lê Đức Chí 

 

 

Lưu Tông Trạch 0 – 2 Triệu Hâm Hâm 

 

 

KYBAI.TV

 

Kết quả vòng 6 giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

 

Trận 1: Sơn Đông 5 – 3 Giang Tô 

 

Lưu Tử Kiện 1 – 1 Từ Siêu

Trình Minh 1 – 1 Tạ Khuy

Lý Hàn Lâm 2 – 0 Vương Hạo

Tôn Dật Dương 1 – 1 Trần Phú Kiệt

 

Trận 2: Chiết Giang 4 – 4 Giang Tây

 

Từ Sùng Phong 0 – 2 Lý Hồng Gia

Tài Dật 1 – 1 Hoàng Trúc Phong

Vương Gia Thụy 1 – 1 Lê Đức Chí

Lưu Tông Trạch 0 – 2 Triệu Hâm Hâm

 

Trận 3: Thượng Hải 6 – 2 Hà Nam

 

Tạ Tĩnh 1 – 1 Võ Tuấn Cường

Tào Nham Lỗi 1 – 1 Vạn Xuân Lâm

Triệu Vĩ 2 – 0 Lưu Minh

Đảng Phỉ 0 – 2 Tôn Dũng Chinh

 

Trận 4: Hồ Bắc 3 – 5 Kinh Ký 

 

Liễu Đại Hoa 0 – 2 Lục Vĩ Thao

Kim Ba 1 – 1 Trương Bân

Triệu Tử Vũ 0 – 2 Tưởng Xuyên

Triệu Điện Vũ 0 – 2 Lý Trí Bình

 

Trận 5: Tứ Xuyên 4 – 4 Hạ Môn

 

Uông Dương 2 – 0 Trương Thân Hoành

Trịnh Nhất Hoằng 2 – 0 Mạnh Thần

Lý Thiếu Canh 1 – 1 Nhiếp Thiết Văn

Chung Thiếu Hồng 1 – 1 Triệu Phàn Vĩ

 

Trận 6: Thâm Quyến 3 – 5 Hàng Châu

 

Hoàng Quang Dĩnh 1 – 1 Triệu Kim Thành

Vương Thiên Nhất 2 – 0 Trình Vũ Đông

Hoàng Hải Lâm 1 – 1 Thân Bằng

Quách Phụng Đạt 1 – 1 Lý Vũ

 

Trận 7: Nội Mông Cổ 5 – 3 Quảng Đông

 

Triệu Quốc Vinh 1 – 1 Trương Học Triều

Trịnh Duy Đồng 1 – 1 Úy Cường

Hác Kế Siêu 1 – 1 Hứa Ngân Xuyên

Hứa Quốc Nghĩa 0 – 2 Hồng Trí

 

Ghi chú: 

 

– Đội xếp tên trước đi tiên bàn 1,3

– Đội xếp tên sau đi tiên bàn 2,4

 

BXH sau vòng 6 :

 

1.Hàng Châu: 8 điểm

2.Thượng Hải: 8 điểm

3.Hạ Môn: 8 điểm

4.Tứ Xuyên: 7 điểm

5.Kinh Ký: 7 điểm

6.Hà Nam: 7 điểm

7.Quảng Đông: 6 điểm

8.Chiết Giang: 6 điểm

9.Sơn Đông: 6 điểm

10.Nội Mông Cổ: 6 điểm

11.Giang Tây: 5 điểm

12.Giang Tô: 4 điểm

13.Thâm Quyến: 4 điểm

14.Hồ Bắc: 2 điểm

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 6 :

 

Vương Thiên Nhất 2 – 0 Trình Vũ Đông

 

 

Lưu Tông Trạch 0 – 2 Triệu Hâm Hâm

 

 

Từ Sùng Phong 0 – 2 Lý Hồng Gia

 

 

Liễu Đại Hoa 0 – 2 Lục Vĩ Thao

 

Nguồn: KyBai.Tv

Bài viết liên quan