Khai Cuộc chính trận

author
0 minutes, 52 seconds Read

Khai cuộc chính trận nhìn chung có hai kiểu:

I-Khai cuộc Pháo đầu(dương khai)

 1. Pháo đầu chống thuận pháo
 2. Pháo đầu chống nghịch pháo(liệt pháo)
 3. Pháo đầu chống bán đồ nghịch pháo
 4. Pháo đầu chống Bình phong Mã(M8.7-M2.3)
 5. Pháo đầu chống Tam bộ hổ
 6. Pháo đầu chống Uyên ương Pháo
 7. pháo đầu chống Qui bối Pháo
 8. Chống Phi tượng

II-Khai cuộc Mật biệt(không pháo còn gọi âm khai)

 1. Tiến tốt(tiên nhân chỉ lộ)
 2. Phi tượng
 3. Sĩ giác pháo
 4. Pháo quá cung
 5. Pháo qúa cung liễm pháo
 6. Tiên Sĩ
 7. Đơn đề mã
 8. Khởi Mã

Trích Khai cuộc cờ tướng của tác giả Hải Phong -NXB Hà Nội

Bài viết liên quan