Nhâp môn cờ tướng – Những thế chiếu bí cơ bản

author
2 minutes, 22 seconds Read

Chiếu bí chính là mục đích cuối cùng của mỗi ván cờ. Nhưng để có thể thực hiện một thế chiếu bí nhất là đối với những người mới tập làm quen với cờ tướng. Việc không tìm hiểu những thế cờ cơ bản này dẫn đến việc không tận dụng được cơ hội, để đối phương sổng mất, sau đó là bị phản đòn và thua ngược.

 

1. Bắt tướng lộ diện

Mục đích của thế chiếu này là làm cho đối phương phải “lộ mặt tướng” dẫn đến hết cờ.

 

Cờ tướng, cờ thủ

Hình 1a là ví dụ cơ bản của thế chiếu này: Xe trắng X5-4 khiến Tướng đen không đi được vì hết đường, phải lộ mặt tướng. Trắng thắng.

Hình 1b thì phức tạp hơn 1 chút, quân trắng đi trước: 1.X6-4 S5.6… 2.X4.1 Tg6.1… 3.P2-4 X1-6 … 4.B4.1 Tg4/1 … 6.B4.1 Trắng thắng.

 

2. Xe lệch

Xe lệch trong game cờ tướng

Đây là thế sử dụng 2 Xe không nằm cùng cột, chiếu liên tục Tướng đối phương đến hết cờ.

 

Theo như hình trên: 2 Xe trắng chiếu liên tiếp và thắng cờ: 1.X1.4 Tg6.1 … 2.X2.1 Tg6.1 … 3.X1/2 Trắng thắng

 

Hình 2b: ta thấy chỉ còn 1 nước xe đen lùi X7/1 nữa là Đen thắng. Tuy nhiên trong tình huống này Trắng được đi trước và lại có tướng hỗ trợ nên trăng thắng.

 

3. Hai Xe kẹp Sĩ bắt tướng

 

Hai xe kẹp sĩ bắt tướng game đánh cờ tướng

 

Có thể nhìn thấy thế cờ này trong hình 3a, 2 xe đứng 2 bên của Sĩ, cùng với sự hỗ trợ của Pháo tạo thành 1 gọng kìm. Trắng đi trước:  1.X4-5 Tg5-6 ( hoặc M7/5 hoặc P5/5)  2.X6.1 Trắng thắng

Còn trong hình 3b cũng là 1 thế tương tự sau khi đẩy Pháo lên chiếu tướng đen.

 

4.     Quải giác Mã ( Mã vào gọng Sĩ bắt tướng)

Game cờ tướng quải giác mã

Thế này diễn ra như sau (Hình 4) : 1.M3.4 Tg5-4  … 2.X5-6 S5.4 … 3.S6.1 Trắng thắng

 

Bài viết liên quan