Thập đại cao thủ cờ tướng đương thời của Hà Nội (năm 2017 )

author
2 minutes, 36 seconds Read

Top 10 kỳ thủ mạnh nhất ( thuộc hàng ” tướng ” ) của Hà Nội  thời điểm hiện tại ( năm 2017 )

 

1. Đào Cao Khoa : 

+ Năm sinh : 1972

+ Đơn vị ( 2017 ) : Bình Dương

+ Ngoại hiệu : Đại bàng

+ Danh hiệu cao nhất :  Quốc tế đại sư , vô địch quốc gia năm 1999

 

2. Hà Văn Tiến 

+ Năm sinh : 1997

+ Đơn vị ( 20017 ) : Cần Thơ

+ Ngoại hiệu : Kinh thành thiếu hiệp ,Tiến oe’

+ Thành tích cao nhất : Kiên tướng quốc gia , HVĐ giải trẻ Châu Á năm 2014

 

3. Nguyễn Khánh Ngọc 

+ Năm sinh : 1980

+ Đơn vị  ( năm 2017 ) : Hà Nội

+ Ngoại hiệu : Ngọc chìa vôi , rau rau tướng quân

+ Thành tích cao nhất : Kiện tướng quốc gia

 

4. Vũ Hữu Cường 

+ Năm sinh : 1971

+ Đơn vị ( năm 2017 ) : Hà Nội

+ Ngoại hiệu : Hoa hòa thượng , Cường Kim Liên

+ Thành tích cao nhất : Kiện tướng Quốc gia

 

5. Phạm Quốc Hương 

+ Năm sinh : 1978

+ Đơn vị ( năm 2017 ) : Kỳ thủ tự do

+ Ngoại hiệu : Kỳ vương đất Bắc , ông Trạng , Hương ngỗng

+ Thành tích cao nhất : Kiện tướng quốc gia

 

6. Lại Tuấn Anh ( Lại Việt Trường )

+ Năm sinh : 1980

+ Đơn vị ( năm 2017 ) : Cần Thơ

+ Ngoại hiệu : Tiêu Phong , Trường ngọng

+ Thành tích cao nhất : Quốc tế đại sư

 

7. Trần Quyết Thắng

+ Năm sinh : 1979

+ Đơn vị ( năm 2017 ) : Bình Phước

+ Ngoại hiệu : Bố cục chuyên gia

+ Danh hiệu cao nhất : Kiện tướng quốc gia , vô địch giải cờ tướng quốc tế Nam Ninh ( Trung Quốc ) năm 2015

 

8. Nguyễn Anh Quân 

+ Năm sinh : 1980

+ Đơn vị ( năm 2017 ) : Bộ Công An

+ Ngoại hiệu : Quân tử bún

+ Thành tích cao nhất : Kiện tướng quốc gia

 

9. Phùng Quang Điệp 

+ Năm sinh : 1970

+ Đơn vị ( năm 2017 ) : Bình Phước

+ Ngoại hiệu : Xích Cước đại tiên , Thiết hoạt xa , Uyển chuyển đại sư , Điệp om sấu

+ Thành tích cao nhất : Kiện tướng quốc gia

 

10. Phí Mạnh Cường 

+ Năm sinh : 1995

+ Đơn vị ( năm 2017 ) : Hà Nội

+ Ngoại hiệu : Tiểu Phí , Cường CuLu

+ Thành tích cao nhất : Kiện tướng quốc gia , Vô địch cá nhân giải cờ tướng đồng đội A2 toàn quốc năm 2015

Nguồn : Kybai.tv

Bài viết liên quan