Vương Thiên Nhất: Không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc

Vương Thiên Nhất: Không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc “Ngoại Tinh Lai Khách” – Vương Thiên Nhất Vương Thiên Nhất, người Bắc Kinh, sinh năm 1989, từ năm 7 tuổi bắt đầu học cờ tướng, năm 23 tuổi trở thành tượng kỳ đặc cấp đại sư, hiện nay […]

Trung Quốc Trịnh Duy Đồng tiên hòa Trung Quốc Hương Cảng Hoàng Học Khiêm (ngày 29 tháng 9 năm 2023)

Trung Quốc Trịnh Duy Đồng tiên hòa Trung Quốc Hương Cảng Hoàng Học Khiêm Đỉnh binh chuyển trung pháo đối tốt để pháo hữu tượng Thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Trịnh Duy Đồng bình chú Đây là ván đấu đầu tiên ở […]

Nguồn gốc của Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân “Ngũ Dương Bôi”

Nguồn gốc của Giải toàn quốc tượng kỳ quán quân “Ngũ Dương Bôi” Năm 1981, ba nhà tượng kỳ quán quân Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa quyết định tổ chức một cuộc thi cờ tướng mà chỉ những nhà quán quân toàn quốc được tham gia. Tên của cuộc thi là ” Ngũ Dương Bôi “. Tại sao […]