Tổng hợp kết quả và biên bản vòng 1 : Giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018

author
4 minutes, 53 seconds Read

 

KYBAI.TV

 

Tổng hợp kết quả và biên bản vòng 1 : Giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018 

 

Thời gian: 19h30 ngày 05/06/2018

 

Bảng A:

 

Trận 1 : CLB Việt Sơn miễn đấu

 

Trận 2: CLB Văn Phú 1 – 1 CLB Đông Anh (HSP: 4-4)

 

Bàn 1: Nguyễn Danh Quỳnh 2 – 0 Nguyễn Văn Vịnh

Bàn 2: Lưu Mạnh Hà 2 – 0 Nguyễn Quốc Đông

Bàn 3: Trần Văn Trường 2 – 0 Tô Anh Tuấn

Bàn 4: Nguyễn Đức Khang 2 – 0 Tạ Công Bình

 

Trận 3: CLB Thiên Trường 0 – 2 CLB Quang Trung (HSP: 2-6)

 

Bàn 1: Nguyễn Anh Linh 0 – 2 Võ Minh Nhất

Bàn 2: Vũ Hữu Cường 1 – 1 Phạm Quốc Hương

Bàn 3: Nguyễn Việt Nam 0 – 2 Chu Tuấn Hải

Bàn 4: Vũ Văn Tuyến 1 – 1 Phạm Văn Tài

 

Trận 4: CLB Kỳ Hữu 1 – 1 CLB Tây Sơn (HSP: 4-4)

 

Bàn 1: Vũ Tuấn Nghĩa 1 – 1 Phạm Tuấn Linh

Bàn 2: Nguyễn Ngọc Tùng 0 – 2 Trần Quyết Thắng

Bàn 3: Trần Văn Ninh 0 – 2 Nguyễn Anh Quân

Bàn 4: Đào Cao Khoa 1 – 1 Trần Trung Kiên

 

Bảng B:

 

Trận 1: CLB Sunshine miễn đấu

 

Trận 2: CLB Kỳ Duyên 0 – 2 CLB Kinh Bắc (HSP: 0-8)

 

Bàn 1: Nguyễn Minh Hưng 0 – 2 Phùng Quang Điệp

Bàn 2: Dương Đình Chung 2 – 0 Nguyễn Công Hưng

Bàn 3: Hoàng Văn Giang 0 – 2 Đỗ Như Khánh

Bàn 4: Trần Quang Chiến 2 – 0 Nguyễn Tất Thắng

 

Trận 3: CLB Anh Em 2 – 0 CLB Phương Liệt (HSP: 7-1)

 

Bàn 1: Đại Ngọc Lâm 2 – 0 Nguyễn Thanh Tùng

Bàn 2: Quản Thanh Tùng 0 – 2 Lê Quốc Thắng

Bàn 3: Phạm Quang Minh 1 – 1 Nguyễn Thành Công

Bàn 4: Nguyễn Văn Bo 0 – 2 Vũ Hồng Sơn

 

Trận 4: CLB Kỳ Anh 0 – 2 CLB Kỳ Chiến (HSP: 2-6)

 

Bàn 1: Ngô Văn Khánh 0 – 2 Nguyễn Văn Tuấn

Bàn 2: Lê Thanh Hải 2 – 0 Phí Mạnh Cường

Bàn 3: Trần Mạnh Linh 2 – 0 Vũ Tuấn Chiến

Bàn 4: Bùi Sơn Tùng 2 – 0 Nguyễn Quang Nhật

 

Ghi chú:

 

– Đội xếp tên trước đi tiên bàn 1,3

– Đội xếp tên sau đi tiên bàn 2,4

 

 

Biên bản một số ván đấu trong vòng 1:

 

Vũ Hữu Cường ( Quang Trung ) 1 – 1 Phạm Quốc Hương ( Thiên Trường )

 

 

Nguyễn Anh Linh ( Thiên Trường ) 0 – 2  Võ Minh Nhất ( Quang Trung )

 

 

Nguyễn Danh Quỳnh ( Văn Phú ) 2 – 0 Nguyễn Văn Vịnh ( Đông Anh )

 

 

Nguyễn Việt Nam ( Thiên Trường ) 0 – 2  Chu Tuấn Hải ( Quang Trung )

 

 

Vũ Văn Tuyến ( Quang Trung ) 1 – 1 Phạm Văn Tài ( Thiên Trường )

 

 

Nguyễn Đức Khang ( Đông Anh ) 2 – 0 Tạ Công Bình ( Văn Phú )

 

 

Trần Văn Trường ( Văn Phú ) 2 – 0 Tô Anh Tuấn ( Đông Anh )

 

 

Trần Văn Ninh (CLB Kỳ Hữu) 0 – 2 Nguyễn Anh Quân (CLB Tây Sơn)

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng (CLB Tây Sơn) 0 – 2 Trần Quyết Thắng (CLB Kỳ Hữu)

 

 

Đào Cao Khoa (CLB Tây Sơn) 1 – 1 Trần Trung Kiên (CLB Kỳ Hữu)

 

 

Vũ Tuấn Nghĩa (CLB Kỳ Hữu) 1 – 1 Phạm Tuấn Linh (CLB Tây Sơn)

 

 

 

Đại Ngọc Lâm (CLB Anh Em) 2 – 0 Nguyễn Thanh Tùng (CLB Phương Liệt)

 

 

Quản Thanh Tùng (CLB Phương Liệt) 0 – 2 Lê Quốc Thắng (CLB Anh Em)

 

 

Phạm Quang Minh (CLB Anh Em) 1 – 1 Nguyễn Thành Công (CLB Phương Liệt)

 

 

Nguyễn Văn Bo (CLB Phương Liệt) 0 – 2 Vũ Hồng Sơn (CLB Anh Em)

 

 

Nguyễn Minh Hưng (CLB Kỳ Duyên) 0 – 2 Phùng Quang Điệp (CLB Kinh Bắc)

 

 

Dương Đình Chung (CLB Kinh Bắc) 2 – 0 Nguyễn Công Hưng (CLB Kỳ Duyên)

 

 

Hoàng Văn Giang (CLB Kỳ Duyên) 0 – 2 Đỗ Như Khánh (CLB Kinh Bắc)

 

 

Trần Quang Chiến (CLB Kinh Bắc) 2 – 0 Nguyễn Tất Thắng (CLB Kỳ Duyên)

 

 

Lê Thanh Hải (CLB Kỳ Chiến) 2 – 0 Phí Mạnh Cường (CLB Kỳ Anh)

 

 

Bùi Sơn Tùng (CLB Kỳ Chiến) 2 – 0 Nguyễn Quang Nhật (CLB Kỳ Anh)

 

 

Trần Mạnh Linh (CLB Kỳ Anh) 2 – 0 Vũ Tuấn Chiến (CLB Kỳ Chiến)

 

 

Ngô Văn Khánh (CLB Kỳ Chiến) 0 – 2 Nguyễn Văn Tuấn (CLB Kỳ Anh)

 

Bài viết liên quan