Tổng hợp kết quả và biên bản vòng 2 : Giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018

author
4 minutes, 5 seconds Read

 

KYBAI.TV

 

Tổng hợp kết quả vòng 2 giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018

 

Thời gian: 19h30 ngày 08/06/2018

 

Bảng A:

 

Trận 1: CLB Tây Sơn miễn đấu

 

Trận 2: CLB Quang Trung 1 – 1 CLB Kỳ Hữu (HSP: 4-4)

 

Bàn 1: Vũ Hữu Cường 1 – 1 Trần Trung Kiên

Bàn 2: Lê Linh Ngọc 0 – 2 Võ Minh Nhất

Bàn 3: Lê Mạnh Hiệp 0 – 2 Trần Quyết Thắng

Bàn 4: Trần Văn Ninh 1 – 1 Chu Tuấn Hải

 

Trận 3: CLB Đông Anh 0 – 2 CLB Thiên Trường (HSP: 1-7)

 

Bàn 1: Nguyễn Văn Vịnh 0 – 2 Phạm Quốc Hương

Bàn 2: Phạm Văn Tài 1 – 1 Lưu Mạnh Hà

Bàn 3: Nguyễn Văn Hoan 0 – 2 Nguyễn Việt Nam

Bàn 4: Nguyễn Văn Tuấn 2 – 0 Hoàng Hà Phan

 

Trận 4: CLB Việt Sơn 0 – 2 CLB Văn Phú (HSP: 2-6)

 

Bàn 1: Nguyễn Tiến Dũng 2 – 0 Vũ Đức Chiến

Bàn 2: Đồng Minh Ngọc 2 – 0 Nguyễn Thúc Hiền Giang

Bàn 3: Nguyễn Tiến Cường 0 – 2 Nguyễn Danh Quỳnh

Bàn 4: Trần Khắc Phong 2 – 0 Lưu Khánh Thịnh

 

Bảng B:

 

Trận 1: CLB Kỳ Chiến miễn đấu

 

Trận 2: CLB Phương Liệt 2 – 0 CLB Kỳ Anh (HSP: 5-3) 

 

Bàn 1: Quản Thanh Tùng 2 – 0 Nguyễn Đại Thành

Bàn 2: Phạm Đức Quân 1 – 1 Nguyễn Văn Bo

Bàn 3: Nguyễn Thành Công 2 – 0 Phạm Xuân Quang

Bàn 4: Trần Mạnh Linh 2 – 0 Nguyễn Thanh Tùng

 

Trận 3: CLB Kinh Bắc 2 – 0 CLB Anh Em (HSP: 5-3)

 

Bàn 1: Trần Quang Chiến 1 – 1 Lê Quốc Thắng

Bàn 2: Đặng Hữu Trang 0 – 2 Dương Đình Chung

Bàn 3: Hà Văn Tiến 2 – 0 Phan Anh Tuấn

Bàn 4: Đại Ngọc Lâm 2 – 0 Phùng Quang Điệp

 

Trận 4:  CLB Sunshine 2 – 0 CLB Kỳ Duyên (HSP: 5-3)

 

Bàn 1: Lại Việt Trường 1 – 1 Nguyễn Tất Thắng

Bàn 2: Nguyễn Minh Hưng 2 – 0 Nguyễn Thăng Long

Bàn 3: Vũ Khánh Hoàng 2 – 0 Triệu Tiến Hoàng

Bàn 4: Đỗ Sỹ Đăng 0 – 2 Nguyễn Khánh Ngọc

 

Ghi chú:

 

– Đội xếp tên trước đi tiên bàn 1,3

– Đội xếp tên sau đi tiên bàn 2,4

 

 

Biên bản các ván đấu trong vòng 2:

 

Vũ Hữu Cường  1- 1 Trần Trung Kiên 

 

 

Lê Linh Ngọc  0 – 2 Võ Minh Nhất 

 

 

Lê Mạnh Hiệp  0 – 2 Trần Quyết Thắng 

 

 

 

Trần Văn Ninh  1 – 1 Chu Tuấn Hải 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 2 – 0 Hoàng Hà Phan 

 

 

Nguyễn Văn Hoan 0 – 2 Nguyễn Việt Nam 

 

 

Phạm Văn Tài 1 – 1 Lưu Mạnh Hà 

 

 

Nguyễn Văn Vịnh 0 – 2 Phạm Quốc Hương 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 2 – 0 Vũ Đức Chiến

 

 

Đồng Minh Ngọc 2 – 0 Nguyễn Thúc Hiền Giang 

 

 

Nguyễn Tiến Cường 0 – 2 Nguyễn Danh Quỳnh 

 

 

Trần Khắc Phong 2 – 0 Lưu Khánh Thịnh

 

 

Trần Quang Chiến 1 – 1 Lê Quốc Thắng 

 

 

Hà Văn Tiến 2 – 0 Phan Anh Tuấn 

 

 

Đại Ngọc Lâm 2 – 0 Phùng Quang Điệp 

 

 

Quản Thanh Tùng 2 – 0 Nguyễn Đại Thành 

 

 

Phạm Đức Quân 1 – 1 Nguyễn Văn Bo 

 

 

Nguyễn Thành Công 2 – 0 Phạm Xuân Quang 

 

 

Trần Mạnh Linh 2 – 0 Nguyễn Thanh Tùng 

 

 

Lại Tuấn Anh 1 – 1 Nguyễn Tất Thắng

 

 

Nguyễn Minh Hưng 2 – 0 Nguyễn Thăng Long 

 

 

Vũ Khánh Hoàng 2 – 0 Triệu Tiến Hoàng 

 

 

Đỗ Sỹ Đăng 0 – 2 Nguyễn Khánh Ngọc 

 

 

Bài viết liên quan