Tổng hợp vòng 1,2,3,4 cờ tiêu chuẩn : Giải cờ tướng A2 toàn quốc 2018

author
6 minutes, 0 seconds Read

 

Vòng 1 cờ tiêu chuẩn : Giải cờ tướng A2 toàn quốc 2018

Dương Đình Chung (Bắc Ninh) 1/2 Nguyễn Minh Nhật Quang (TP HCM)

 

 

Lương Đức Hoàng (Hà Nội) 1/2 Diệp Khải Hằng (Bình Dương)/

 

 

Lại Lý Huynh (Bình Dương) 1 – 0 Võ Chí Chương (BCA)

 

 

Nguyễn Hoàng Tuấn (Bình Phước) 1/2 Phạm Văn Tài (Hà Nội)

 

 

Phí Mạnh Cường (Hà Nội) 1 – 0 Trần Thanh Sang (Đồng Nai)

 

 

Nguyễn Văn Thật (BCA) 0 – 1 Lưu Khánh Thịnh (Bình Phước)

 

 

Nguyễn Hồng Thanh (Bắc Ninh) 1/2 Phạm Văn Huy (Hà Nội)

 

 

Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) 1/2 Nguyễn Ngọc Tùng (BCA)

 

 

Nguyễn Văn Tới (Bình Định) 1/2 Đỗ Như Khánh (Bắc Ninh)

 

 

Trần Văn Hợi (Thái Nguyên) 1/2 Đào Cao Khoa (Bình Dương)

 

 

Tô Văn Phánh (Bình Dương) 0 – 1 Trần Chánh Tâm (TP HCM)

 

 

Phùng Quang Điệp (Bình Phước) 1 – 0 Nguyễn Duy Minh (Đồng Nai)

 

 

Nguyễn Thăng Long (Cần Thơ) 0 – 1 Phạm Xuân Quang (Bình Định)

 

 

Nguyễn Văn Thành (Khánh Hòa) 1/2 Đặng Hữu Trang

 

 

Trần Dương (Đồng Nai) 0 – 1 Lại Tuấn Anh (Bình Dương)

 

Vòng 2 cờ tiêu chuẩn : Giải cờ tướng A2 toàn quốc 2018

Vũ Hữu Cường (Bình Phước) 1 – 0 Phí Mạnh Cường (Hà Nội)

 

 

 

Trần Thanh Tân (TP HCM) 1 – 0 Trần Hữu Bình (Bình Dương)

 

 

Lê Phan Trọng Tín (Bà Rịa-Vũng Tàu) 0 – 1 Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)

 

 

Đào Cao Khoa (Bình Dương) 1/2 Lương Đức Hoàng (Hà Nội)

 

 

Lưu Khánh Thịnh (Bình Phước) 1/2 Nguyễn Hoàng Lâm (B) (TP HCM)

 

 

Đặng Hữu Trang (Bình Phước) 1 – 0 Dương Đình Chung (Bắc Ninh)

 

 

Phạm Xuân Quang (Bình Định) 0 – 1 Hà Văn Tiến (Cần Thơ)

 

 

Phạm Văn Huy (Hà Nội) 1 – 0 Trần Lê Ngọc Thảo (TP HCM)

 

 

Phạm Văn Tài (Hà Nội) 0 – 1 Nguyễn Văn Tới (Bình Định)

 

 

Bùi Đình Quang (BCA ) 2-0 Nguyễn Hồng Thanh (Bắc Ninh )

 

 

Đỗ Như Khánh (Bắc Ninh ) 1-0 Nguyễn Hoàng Tuấn (Bình Phước ) 

 

 

Lại Tuấn Anh (Bình Dương) 0 – 1 Bùi Xuân Trọng (Hải Phòng)

 

 

Phạm Thanh Hùng (Đồng Nai) 0 – 1 Trần Huỳnh Si La (Đà Nẵng)

 

 

Tô Thiên Tường (Bình Dương) 1 – 0 Lê Thành Công (Khánh Hòa)

 

Vòng 3 cờ tiêu chuẩn : Giải cờ tướng A2 toàn quốc 2018

Lại Lý Huynh (Bình Dương) 1 – 0 Nguyễn Anh Đức (Bình Phước)

 

 

Nguyễn Chí Độ (Bình Dương) 1 – 0 Trần Thanh Tân (TP HCM)

 

 

Trần Huỳnh Si La (Đà Nẵng) 1/2 Nguyễn Hoàng Lâm (TP HCM)

 

 

Hà Văn Tiến (Cần Thơ) 1 – 0 Vũ Hữu Cường (Bình Phước)

 

 

Nguyễn Văn Bon (Bình Phước) 1/2 Uông Dương Bắc (Bình Dương)

 

 

Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) 1 – 0 Nguyễn Đình Đại (Cần Thơ)

 

 

Bùi Xuân Trọng (Hải Phòng) 1 – 0 Tô Thiên Tường (Bình Dương)

 

 

Diệp Khai Nguyên (TP HCM) 1/2 Phạm Văn Huy (Hà Nội)

 

 

Lương Đức Hoàng (Hà Nội) 0 – 1 Nguyễn Huy Tùng (Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

 

Bùi Đình Quang (BCA) 1/2 Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng)

 

 

Phùng Quang Điệp (Bình Phước) 1 – 0 Quách Mộng Đỗ Vân (Bình Dương)

 

 

Nguyễn Hoàng Lâm (B) (TP HCM) 0 – 1 Đỗ Như Khánh (Bắc Ninh)

 

 

Phí Mạnh Cường (Hà Nội) 1 – 0 Trần Minh Nhi

 

 

Dương Nghiệp Lương (Bà Rịa – Vũng Tàu) 0 – 1 Phạm Xuân Quang (Bình Định)

 

 

Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) 1/2 Nguyễn Minh Nhật Quang (TP HCM)

 

 

Vũ Quốc Đạt (TP HCM) 1/2 Đào Cao Khoa (Bình Dương)

 

 

Nguyễn Mạnh Cường (Bà Rịa – Vũng Tàu) 0 – 1 Lại Tuấn Anh (Bình Dương)

 

 

Nguyễn Văn Tới (Bình Định) 1/2 Lưu Khánh Thịnh (Bình Phước)

 

Vòng 4 cờ tiêu chuẩn : Giải cờ tướng A2 toàn quốc 2018

Bùi Xuân Trọng (Hải Phòng) 1 – 0 Bùi Quốc Khánh (Cần Thơ)

 

 

Nguyễn Hoàng Lâm (TP HCM) 0 – 1 Trương Đình Vũ (Đà Nẵng)

 

 

Uông Dương Bắc (Bình Dương) 0 – 1 Phùng Quang Điệp (Bình Phước)

 

 

Ngô Ngọc Minh (Bình Phước) vs Trần Huỳnh Si La (Đà Nẵng)

 

 

Đỗ Như Khánh (Bắc Ninh) 1 – 0 Nguyễn Văn Bon (Bình Phước)

 

 

Phạm Văn Huy (Hà Nội) 1 – 0 Đào Quốc Hưng (TP HCM)

 

 

Hoàng Trọng Thắng (Bà Rịa – Vũng Tàu) 1/2 Phí Mạnh Cường (Hà Nội)

 

 

Nguyễn Huy Tùng (Bà Rịa – Vũng Tàu) 1/2 Nguyễn Đại Thắng (Hà Nội)

 

 

Nguyễn Hồng Thanh (Bắc Ninh) 1 – 0 Lương Đức Hoàng (Hà Nội)

 

 

Phan Nguyễn Công Minh (TP HCM) 0 – 1 Nguyễn Thăng Long (Cần Thơ)

 

 

Đặng Hữu Trang (Bình Phước) 1 – 0 Si Diệu Long (TP HCM)

 

 

Phạm Văn Tài (Hà Nội) 1/2 Dương Đình Chung 

 

 

Bài viết liên quan