Ván cờ Dương Quan Lân phế xe sát cuộc đỉnh cao

author
0 minutes, 13 seconds Read

Video cờ tướng Dương Quan Lân phế xe sát cuộc đỉnh cao. Ván cờ thể hiện trình độ cờ tướng bậc cao của ma kỳ Dương Quan Lân.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan