Ván cờ thuận pháo cuộc chiến Hồ – Lưu tại Côn Sơn năm 1979

author
0 minutes, 47 seconds Read

Ván đấu thuận pháo diễn ra vào tháng 1 năm 1979 tại Côn Sơn, Trung Quốc theo lời mời tham gia giải thi đấu cờ tướng 6 tỉnh, thành phố. Trong ván cờ này Hồ Vinh Hoa là người đại diện Thượng Hải cầm quân đỏ đi trước và danh thủ Lưu Kiện đại diện tỉnh Tứ Xuyên cầm quân đen đi sau. Hai bên triển khai thế trận theo khai cuộc thuận pháo với chiến lược trực xe đối hoành xe và Hồ Vinh Hoa cố tình sử dụng loại hình tiến quân chậm chắc với biến nhảy mã biên.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan