Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Hồ Vinh Hoa Bại Trong Thế Tam Anh Chiến Lữ Bố Cùng 2 Đường Hùng Binh

author
0 minutes, 28 seconds Read

Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Hồ Vinh Hoa Bại Trong Thế Tam Anh Chiến Lữ Bố Cùng 2 Đường Hùng Binh của danh thủ Hứa Ngân Xuyên. Trong ván đấu này danh thủ Hứa Ngân Xuyên là người cầm quân đỏ được quyển đi trước và danh thủ Hồ Vinh Hoa là người cầm quân đen đi sau. Mời anh em cùng thưởng thức.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan