Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Hoa Nam Thần Long Trần Tùng Thuận Hạ Ma Kỳ Dương Quan Lân

author
0 minutes, 38 seconds Read

Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Hoa Nam Thần Long Trần Tùng Thuận Hạ Ma Kỳ Dương Quan Lân Tiên sinh Trần Tùng Thuận sinh năm 1920, người sáng tạo ra bố cuộc Ngũ bát pháo đối thuận pháo, trung tàn cuộc biến ảo khôn lường, cao thâm mạt trắc. Được giới yêu cờ hâm mộ và dành tặng danh hiệu: Hoa Nam Thần Long ( Đường cờ biến hóa như Rồng, chỉ thường thấy đầu mà không thấy đuôi ).

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan