Ván Cờ Xử Lý Trung Tàn Cực Cao Của Sư Phụ Vương Gia Lương Vs Hồ Vinh Hoa

author
0 minutes, 25 seconds Read

Ván Cờ Xử Lý Trung Tàn Cực Cao Của Sư Phụ Vương Gia Lương Vs Hồ Vinh Hoa Đây là ván đấu được diễn ra vào năm 1964, trong ván đấu này danh thủ Vương Gia Lương là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Hồ Vinh Hoa là người cầm quân đen đi sau.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan