Tiên Nhân Chỉ Lộ Bôi

Vòng 6 Tiên nhân chỉ lộ bôi năm 2023

author
2 minutes, 9 seconds Read
VÒNG 6 “TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023 – 14h00 13/12

 

“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 1 – VÒNG CHUNG KẾT
TT Đ ĐV TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐV Đ XEM C
1 7 Tứ Xuyên Mạnh Thần 2 – 0 NO NO 0  
5 Hà Bắc Thân Bằng 2 – 0 NO NO VS  
3 6 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 0 – 2 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 6  
第1局 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 0 – 2 Lý Hàn Lâm Sơn Đông CC XEM CỜ
4 6 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 2 – 0 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 6  
第1局 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 2 – 0 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang CC XEM CỜ
“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
KẾT QUẢ VÒNG 6 NỮ
TT Đ ĐV TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐV Đ XEM C
1 5 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 – 1 Vương Tử Hàm Hà Bắc 4 XEM CỜ
2 6 Hang Châu Thẩm Tư Phàm 1 – 1 Lưu Ngọc Hà Bắc 4 XEM CỜ
3 3 Chiết Giang Ngô Khả Hân 1 – 1 Lý Thấm Giang Tô 4 XEM CỜ
4 6 Hà Bắc Trương Đình Đình 1 – 1 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 8 XEM CỜ
“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 1 – GIAI ĐOẠN CHUNG KẾT NAM
排名 姓名 团体 逐轮胜负 出场
1 Mạnh Thần Tứ Xuyên 2 1 1 0 0
1 Thân Bằng Hà Bắc 2 1 1 0 0
1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 2 1 1 0 0
1 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 2 1 1 0 0
5 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 0 1 0 0 1
5 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 0 1 0 0 1
“TIÊN NHÂN CHỈ LỘ BÔI” toàn quốc tượng kỳ đại sư năm 2023
XẾP HẠNG SAU VÒNG 6 NỮ
排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 对局执后 出场
1 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 9 24 3 0 0 3 0 6
2 Thẩm Tư Phàm Hang Châu 7 20 1 1 0 2 1 6
3 Trương Đình Đình Hà Bắc 7 20 1 1 0 2 0 6
4 Đường Tư Nam Chiết Giang 6 16.5 0 0 0 3 0 6
5 Lưu Ngọc Hà Bắc 5 15 0 0 0 4 0 6
6 Lý Thấm Giang Tô 5 13.5 0 1 0 4 1 6
7 Vương Tử Hàm Hà Bắc 5 13.5 0 1 0 4 0 6
8 Ngô Khả Hân Chiết Giang 4 12.5 0 0 0 2 0 6

Bài viết liên quan


Warning: fopen(cache/articles/fe33e9b3b35087df1ead795a269069de.cache): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 65

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 66

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/doctruy3/linhdi.com/index.php on line 67