XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NỘI DUNG CỜ NHANH GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017

author
4 minutes, 25 seconds Read

XẾP HẠNG BẢNG NAM NỘI DUNG CỜ NHANH GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 

 

( 5 thứ hạng đầu )

 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NAM LỨA TUỔI 07
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Hoàng Nhật Minh Huy B07 HCM 7,0 0,0
2 Phạm Phú An B07 HNO 6,0 0,0
3 Nguyễn Huy Vũ B07 HNO 5,0 0,0
4 Nguyễn Hoàng Trọng B07 HCM 5,0 0,0
5 Phạm Bùi Công Nghĩa B07 BDH 4,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NAM LỨA TUỔI 09
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Hà Khả Uy B09 BPH 8,5 0,0
2 Phan Huy Hoàng B09 HCM 7,5 0,0
3 Lê Nguyễn Khang Nhật B09 HCM 7,0 0,0
4 Phạm Danh Sơn B09 BCA 6,0 0,0
5 Nguyễn Thái Hà B09 BCA 5,5 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NAM LỨA TUỔI 11
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Nguyễn Tấn Phát B11 HCM 7,5 0,0
2 Huỳnh Hào Phát B11 HCM 7,0 0,0
3 Nguyễn Quốc Toàn B11 HCM 7,0 0,0
4 Lê Nguyễn Tiến Thịnh B11 BDH 6,5 0,0
5 Trần Mạnh Tân B11 BCA 6,5 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NAM LỨA TUỔI 13
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Phan Nguyễn Công Minh B13 HCM 8,0 0,0
2 Nguyễn Phan Hồng Linh B13 HCM 6,5 0,5
3 Lê Trịnh Vân Sơn B13 HNO 6,5 0,5
4 Vũ Minh Châu B13 HNO 6,0 0,0
5 Đào Phan Hoàng Anh B13 BCA 6,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NAM LỨA TUỔI 15
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Trần Anh Dũng B15 HNO 5,5 0,0
2 Phí Trọng Hiếu B15 HNO 5,5 0,0
3 Trần Tiến Huy B15 HCM 5,0 0,0
4 Phan Tiến Đạt B15 HCM 5,0 0,0
5 Phan Trọng Tín B15 HCM 5,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NAM LỨA TUỔI 18
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Hoàng Xuân Chính B18 HNO 5,5 0,0
2 Đào Anh Duy B18 HCM 5,0 0,0
3 Đào Văn Trọng B18 QNI 5,0 0,0
4 Si Diệu Long B18 HCM 5,0 0,0
5 Trần Lê Ngọc Thảo B18 HCM 5,0 0,0

 

 

XẾP HẠNG BẢNG NỮ NỘI DUNG CỜ NHANH GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 

 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NỮ LỨA TUỔI 07
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Nguyễn Diệu Hà G07 HNO 6,0 1,0
2 Lê Châu Giang G07 HNO 6,0 0,0
3 Lã Minh Phương G07 HNO 5,0 0,0
4 Tôn Nữ Khánh Thy G07 DAN 4,0 0,0
5 Vũ Nhã Uyên G07 HCM 4,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NỮ LỨA TUỔI 09
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Đinh Trần Thanh Lam G09 HCM 7,0 0,0
2 Lương Minh Ngọc G09 HNO 5,0 0,0
3 Nguyễn Thị Thùy Lâm G09 BPH 5,0 0,0
4 Ngô Minh Ngọc G09 HNO 5,0 0,0
5 Mai Hồng Đào G09 HCM 5,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NỮ LỨA TUỔI 11
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Nguyễn Thanh Thảo G11 HNO 5,5 0,0
2 Ngô Hồ Thanh Trúc G11 HCM 5,5 0,0
3 Phùng Bảo Quyên G11 HNO 5,5 0,0
4 Võ Nguyễn Quỳnh Như G11 TTH 5,0 0,0
5 Nguyễn Hương Giang G11 HNO 5,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NỮ LỨA TUỔI 13
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Ngô Thừa Ân G13 HCM 7,0 1,0
2 Đỗ Mai Phương G13 HCM 7,0 0,0
3 Quách Minh Châu G13 HNO 6,5 0,0
4 Nguyễn Phương Thảo G13 HNO 6,0 1,0
5 Trần Huỳnh Thiên Thư G13 HCM 6,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NỮ LỨA TUỔI 15
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Lại Quỳnh Tiên G15 HCM 6,0 0,0
2 Ngô Thị Bảo Trân G15 HCM 5,0 1,0
3 Lê Mai Tuệ Anh G15 BCA 5,0 0,0
4 Đào Thị Hằng G15 HNO 4,5 0,0
5 Đỗ Việt Hà G15 HNO 4,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ NHANH – NỮ LỨA TUỔI 18
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Kiều Bích Thủy G18 HNO 5,5 1,0
2 Nguyễn Diệu Thanh Nhân G18 BDH 5,5 0,0
3 Trần Thị Bích Hằng G18 BDH 5,0 1,0
4 Lê Đoàn Phương Uyên G18 HCM 5,0 0,0
5 Phạm Thị Vân Giang G18 HCM 4,5 0,0

Bài viết liên quan