19 vị kỳ vương của kỳ đàn cờ tướng Trung Hoa

author
3 minutes, 3 seconds Read

Từ năm 1956 cho đến tháng 11 năm 2017 giải cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc đã trải qua 52 kỳ Dịch Lâm đại hội . Đặc biệt vào năm 1962 với sự nhất quán của hiệp hội cờ tướng Trung Quốc thì kỳ đàn Trung Hoa có đồng thời 2 nhà vô địch . Đó là Dương Quan Lân và Hồ Vinh Hoa.

Điều đáng tiếc là do nhiều nguyên nhân khác nhau giải cá nhân Trung Quốc đã không được tổ chức vào các năm 1961,1963,1967, 1973,1976.

Như vậy bắt đầu từ nhà quán quân đầu tiên ( năm 1956 ) là ” Ma kỳ ” Dương Quan Lân cho đến tân vương ” Đỉnh công siêu nhất lưu ” Từ Siêu của Giang Tô (năm 2017 ) thì có tổng cộng 19 vị kỳ vương với 53 chức vô địch quốc gia .

Đó là :

1. Tổng tư lệnh Hồ Vinh Hoa : 14 lần vô địch quốc gia vào các năm 1960, 1962, 1964, 1965, 1966, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1983, 1985, 1997, 2000) .

2. Khương thái công Hứa Ngân Xuyên : 6 lần vô địch quốc gia vào các năm 1993, 1996, 1998, 2001, 2006, 2009.

3. Khoái mã phi đao Lữ Khâm : 5 lần vô địch quốc gia vào các năm 1986, 1988, 1999, 2003, 2004.

4. Ma kỳ Dương Quan Lân : 4 lần vô địch quốc gia vào các năm 1956, 1957, 1959, 1962.

5. Kỳ thánh Lí Lai Quần : 4 lần vô địch quốc gia vào các năm 1982, 1984, 1987, 1991.

6. Đông bắc hổ Triệu Quốc Vinh : 4 lần vô địch quốc gia vào các năm 1990, 1992, 1995, 2008.

7. Đông phương điện não Liễu Đại Hoa : 2 lần vô địch quốc gia vào các năm 1980, 1981.

8. Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất : 2 lần vô địch quốc gia vào các năm 2012, 2016.

9. Xuyên thục thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng : 2 lần vô địch quốc gia vào các năm 2014, 2015.

10. Tiểu thần đồng Lí Nghĩa Đình : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 1958.

Kết quả hình ảnh cho đào hán minh

11. Trường bạch hổ Đào Hán Minh : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 1994.

12. Phang mệnh tam lang Vu Ấu Hoa : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 2002.

13. Tiếu diện Phật Từ Thiên Hồng : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 1989.

14. Loạn chiến vương Hồng Trí : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 2005.

15. Lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 2007.

16. Ngọc diện thần quân Tưởng Xuyên : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 2010.

17. Bạch miêu Tôn Dũng Chinh : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 2011.

18. Tiểu cự nhân Tạ Tĩnh : 1 lần vô địch quốc gia vào năm 2013.

19. Đỉnh công siêu nhất lưu Từ Siêu : tân vương làng cờ Trung Hoa năm 2017 được tấn phong danh hiệu đặc cấp đại sư.

Bài viết liên quan