Anh Hùng Đông A - Dựng Cờ Bình Mông

Anh Hùng Đông A - Dựng Cờ Bình Mông

Đánh giá: 10/10 từ 1210 lượt

GIỚI THIỆU

Anh Hào hỏi Thái hậu: – Có giết chúng không? Thái hậu đang để hết tinh thần nhìn cuộc đấu giữa Tá Chu với Vương Nhất. Bà đâu có nghe thấy Anh Hào nói gì? Giữa lúc Anh Hào thỉnh mệnh bà thì Tá Chu đang đánh một chiêu xuống đỉnh Vương Nhất, bà mong cho chưởng đó Tá Chu giết chết đối thủ.

 Truyện Cùng Tác Giả

 Bình Luận