Bốc thăm giải vô địch thế giới

Bốc thăm giải vô địch thế giới lần thứ 18 tại Mỹ năm 2023

author
1 minute, 33 seconds Read

Bốc thăm giải vô địch thế giới lần thứ 18 tại Mỹ năm 2023

Bảng Nam

Vòng 1

1. Nguyễn Minh Nhật Quang (VIE) vs Khả Nhi Hoành Huy (Nhật Bản)
2. Quách Bảo Vinh (Thái Lan) vs Vũ Miện (USA)
3. Mạnh Thần (China) vs Cát Chấn Y (Đài Bắc)
4. Ma Sinh Đạt Bưu (Nhật Bản) vs Hoàng Học Khiêm (Hồng Kong)
5. Áo Lợi Duy Nhĩ (USA) vs Diệp Nãi Truyện (Đông Mã)
6. Điền Bối (Anh) vs Trịnh Ngạn Long (Hồng Kong)
7. Lại Lý Huynh (VIE) vs Trịnh Đức Minh (Canada)
8. Cố Ức Khánh (Canada) vs Mai Tuấn Hải (USA)
9. Ngô Tông Hàn (Singapore) vs Trầm Vạn Uy (Phi)
10. Trang Hồng Minh (Phi) vs Lưu Đức Trí (Malaysia)
11. Thẩm Nghị Hào (Malaysia) vs Tạ Nghị Luận (Đài Bắc)
12. Hứa Lỗ Bân (Đông Mã) vs Lê Anh Hao (USA)
13. Lưu Ức Hào (Singapore) vs Sở ti Hòa Tinh (Nhật Bản)
14. miễn đấu vs Tàng Căn Mẫn Ngạn (Nhật Bản)

Bảng nữ

1. Bành Như An (Đài Bắc) vs Đường Tư Nam (China)
2. Dư Hân Như (Malaysia) vs Lưu Hoan (China)
3. Nguyễn Hoàng Yến (VIE) vs Cung Cần (Mỹ)
4. Hồng Thiên Huệ ( Đông Mã ) vs Lâm Gia Hân (Hồng Kong)
5. Trần Ming Phương (Singapore) vs Tổ Lệ Đạt (Thái Lan)
6. Trần Tuệ Doanh (Malaysia) vs Lê Thị Kim Loan (VIE)
7. Ngô Lan Hương (Singapore) vs Lâm Hữu Huyên (Đài Bắc)

Bài viết liên quan