BXH chung cuộc và lễ trao thưởng tại giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

author
1 minute, 41 seconds Read

 

BXH chung cuộc giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

A.Bảng Nam:

 

1.Quán quân: Đội tuyển Hắc Long Giang (Triệu Quốc Vinh,Hác Kế Siêu,Thôi Cách,Hà Vĩ Ninh)
2.Á quân: Đội tuyển Tứ Xuyên (Trịnh Duy Đồng,Mạnh Thần,Lý Thiếu Canh,Tôn Hạo Vũ)
3.Quý quân: Đội tuyển Thượng Hải (Tôn Dũng Chinh,Tạ Tĩnh,Vạn Xuân Lâm,Nhiếp Thiết Văn)
4.Điện quân: Đội tuyển Hàng Châu (Vương Thiên Nhất,Triệu Kim Thành,Quách Phụng Đạt,Như Nhất Thuần)
5.Hạng 5: Đội tuyển Quảng Đông (Hứa Quốc Nghĩa,Trương Học Triều,Trình Vũ Đông,Hoàng Hải Lâm)
6.Hạng 6: Đội tuyển Hạ Môn (Trịnh Nhất Hoằng,Trần Hoằng Thịnh,Trương Thân Hoành,Trương Thành Sở)
B.Bảng Nữ:
1.Quán quân: Đội tuyển Quảng Đông (Trần Lệ Thuần,Trần Hạnh Lâm,Thời Phụng Lan)
2.Á quân: Đội tuyển Bắc Kinh (Đường Đan,Lưu Hoan,Lưu Ngọc)
3.Quý quân: Đội tuyển Chiết Giang (Đường Tư Nam,Trần Thanh Đình,Ngô Khả Hân)
4.Điện quân: Đội tuyển Hà Bắc (Vưu Dĩnh Khâm,Trương Đình Đình,Vương Tử Hàm)
5.Hạng 5: Đội tuyển Tứ Xuyên (Ngọc Tư Nguyên,Lương Nghiên Đình,Lang Kỳ Kỳ)
6.Hạng 6: Đội tuyển Hồ Bắc (Tả Văn Tĩnh,Lâm Diên Thu,Đào Đình Vũ)

 


Nguồn: KyBaiTV

Bài viết liên quan