Cát Thị truyền thông vòng 3

author
0 minutes, 35 seconds Read

Cát Thị truyền thông vòng 3

NAM BẮC ĐỐI KHANG. Lần 7 . Năm 2023
ĐỐI KHÁNG VÒNG 3
Ngày 29 /7/2023
TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ Đ
V3 BẮC PHƯƠNG ĐỘI 0 VS 0 NAM PHƯƠNG ĐỘI
1 Bắc Phương Tưởng Xuyên 0 VS 2 Tôn Dũng Chinh Nam Phương
2 Nam Phương Triệu Hâm Hâm 4 VS 2 Uông Dương Bắc Phương
3 Bắc Phương Hồng Trí 0 VS 0 Tạ Tĩnh Nam Phương
4 Nam Phương Lữ Khâm 2 VS 4 Vương Thiên Nhất Bắc Phương

 

Bài viết liên quan