Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Giữa 2 Danh Thủ Nguyễn Vũ Quân Vs Lữ Khâm

author
0 minutes, 20 seconds Read

Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Giữa 2 Danh Thủ Nguyễn Vũ Quân Vs Lữ Khâm Trong ván đấu này danh thủ Nguyễn Vũ Quân là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Lữ Khâm là người cầm quân đen đi sau.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan