Cờ tướng TÀN CUỘC sử dụng xe mã song tốt của Kỳ Tiên Hồ Vinh Hoa

author
0 minutes, 30 seconds Read

Cờ tướng TÀN CUỘC sử dụng xe mã song tốt của Kỳ Tiên Hồ Vinh Hoa.

Trong ván đấu này danh thủ Hồ Vinh Hoa là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Lý Nghĩa Đình là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra vào năm 1964 tại giải cờ tướng The 1964 China Individual 1st Men’s Tournament.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bài viết liên quan