Cờ tướng thua một nước, Lý Lai Quần tróc mã kinh điển cục

author
4 minutes, 54 seconds Read

Không biết nghe ai nói qua nói như vậy: Tượng kỳ cao thủ trong lúc đó đấu cờ, thường thường chính là một nước cờ. Nghe qua thì không hiểu ý tứ của câu nói câu này, cứ hiểu theo lực cờ thì nếu người lực thấp đánh với lực cao hơn mình thông thường càng đánh sâu hay bị mất quân, cục diện bị động, hoặc cảm giác không còn quân để đi, từ đó thấy được tài nghệ của mình không bằng người. Bất quá, dần dà lực cờ được nâng lên, ta mới tổng kết lại mới phát hiện nguyên lai là ta có một nước cờ xuất hiện lỗ thủng mà bị đối phương với tay nắm lấy, lại từng bước khuếch trương đại ưu thế, từ từ dẫn đến thất bại.
Câu nói kia nói đơn giản chính là cờ thua một bước, mỗi khi ta mang theo quan niệm như vậy nhìn cao thủ đấu cờ hoặc xem lại đối cục, chung quy muốn một vấn đề, lúc này cục diện có hay không có sơ hở? Và bên kia làm sao để khai thác sơ hở này? Lâu ngày, mới phát hiện được lực cờ quả thực tăng lên không ít, đối với cuộc cờ cũng nhận thức ra có một khai niệm: Tượng kỳ so đấu chính là xem ai có sơ hở, hoặc là xem ai có thể trước bắt được sơ hở đối thủ!
Mang theo quan điểm như vậy, người biên tập tìm được một ván cờ do tượng kỳ đặc cấp đại sư Lý Lai Quần từng chơi: Lý Lai Quần tiên thủ đánh với tượng kỳ đại sư Triệu Khánh Các. Lý Lai Quần trung cuộc bắt được thiếu sót ở con mã của đối phương, liên tục vận dụng chiến thuật tróc quân, chiến thuật đổi quân, chiến thuật phế quân, cuối cùng hơn được một pháo một voi thủ thắng. Đây chính là ví dụ mẫu mực kinh điển của việc nắm bắt sơ hở đối phương, khuếch trương đại ưu thế cuối cùng thủ thắng.
1.C7.1 M8.7 2.P2-5 C7.1
3.M2.3 X9-8 4.M8.7 P2-5
5.X9-8…
Hình thành bố cục bán đồ liệt pháo.
… M2.3 6.X1-2 P8.4
7.S4.5 X1.1
Song phương từ tiến binh cục chuyển thành trung pháo thất binh đối đối hậu bổ liệt pháo. Đen bắt đầu hoành xe tương đối linh hoạt, nếu như đổi đi X1-2, P8.4, S4.5, M7.6, bên trắng tiên thủ.
8.M7.8 M7.6
9.M8.7 P5-7 10.P8-7 X1-8
Xe đen chuyển sang trái tương liên lẫn nhau, ý đồ tập trung binh lực ở cánh trái triển khai đối công, nhưng phe mình hà đầu mã cùng trung lộ còn không vững chắc, dễ trở thành điểm để đối phương áp chế, có vẻ hơi vội vàng xao động, không bằng đổi đi V7.5, càng có lợi cho cả công lẫn thủ.
11.X8.5…
Trắng dựa vào mã trên hà sở hở triển khai thủ đoạn.
… P8/2 12.C3.1…
Trắng nhân cơ hội thăng xe dọa mã mở rộng tiên thủ, hiện mã đen ở thế cô lập, lại đẩy tốt 3 thực hiện một màn công kích xảo diệu.
… T7.5
13.C3.1 T5.7 14.M3.4 P8-9
15.X2.8 X8.1 16.P5-1…
Bên đỏ bình biên pháo nhanh chóng mời đổi để tiêu trừ quân bảo hộ của mã, chiêu thức chặt chẽ tinh tế. Như đổi C1.1 thì X8.4 đen trở nên dễ đi.
… P9.3
17.T3.1 X8-6 18.P7-4 P7.1
19.X8-7…
Trắng bình xe tinh tế, không để đen có cơ hội thông suốt trận địa.
… M3/1 20.M7.8…
Trắng nhảy mã vào miệng xe, thủ đoạn tuyệt diệu. Trắng đã tính toán sau khi đổi quân có thể thắng dễ dàng.
… X6-2
Đi cách nào thì đen cũng mất quân bại thế.
21.X7-4 S4.5 22.X4-3 P7-8
23.X3-2
Bên trắng tróc chết pháo thắng
Nguồn : hieponly.com 
Xem thêm: Một ván cờ tướng tiên thủ phi tượng hay của Hứa Ngân Xuyên

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *