Cục 18 Chương 2: Tiết Đen tả sĩ chính mã Đỏ tam binh song hoành xa

author
0 minutes, 42 seconds Read

Cục 18 Đen bình pháo biên

Chương 2: Tiết Đen tả sĩ chính mã Đỏ tam binh song hoành xa

Kết thúc ván đen bình biên pháo, đỏ có 2 loại cách đi.
-(Giáp) xe tám tiến ba, bởi vì kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ, dễ cho bên đen lợi dụng cơ hội.
-(Ất) đổi biến sườn xe tuần hà chọn điểm chuẩn xác, có thể cầm tiên thủ. Trong đó nước 12 mã ba tiến bốn là một thủ đoạn “Tay không đoạt dao sắc ” rất hay, là tinh tuý chiến thuật kết thúc ván.

Bài viết liên quan