Kỳ vương Trung Quốc năm 2020 kết hôn, cả hai vợ chồng Vương Khuếch đều là công chức

Kỳ vương Trung Quốc năm 2020 kết hôn, cả hai vợ chồng Vương Khuếch đều là công chức. Vương Khuếch vào năm 2020 đã xuất sắc chiến thắng trong giải vô địch cá nhân Trung Quốc, tạo nên huyền thoại trở thành kỳ vương từ một kỳ thủ nghiệp dư. Sinh ngày 13/07/1994 tại Cát […]