Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023

author
1 minute, 29 seconds Read
Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023

Dương Quan Lân

Dương Quan Lân

1) Đơn vị tổ chức:

– Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
– Trung tâm quản lý kỳ bài tỉnh Quảng Đông
– Cục thể thao thành phố Đông Hoàn
2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 22/9 đến 26/9/2023 tại thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông

3) Hạng mục thi đấu: cá nhân nam, cá nhân nữ.

4) Tư cách tham gia:

– Bảng chuyên nghiệp:

+ Dành cho các nam kỳ thủ từng vô địch cá nhân toàn quốc và các kỳ thủ nam đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất, tỉnh Quảng Đông được quyền cử 1 kỳ thủ bất kỳ tham gia. (tổng có 24 kỳ thủ)

+ Top 10 kỳ thủ nữ của bảng xếp hạng mới nhất.

5) Luật thi đấu:

– Bảng chuyên nghiệp:

+ luật thi đấu năm 2011
+ bảng Nam sẽ thi đấu 9 vòng hệ Thụy Sĩ, bảng Nữ sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn.
+ thời gian: 60p + 20s

6) Giải thưởng: (trước thuế)

– Bảng chuyên nghiệp:

+ Bảng nam:

Giải 1: 100.000
Giải 2: 50.000
Giải 3: 30.000
Giải 4: 15000
Giải 5: 12000
Giải 6: 10000
Giải 7: 9000
Giải 8: 8000
Giải 9 -> 12: 7000
Giải 13-> 16: 6000
Giải 17-> 20: 5000
Giải 21-> 24: 4000

+ Bảng nữ:

Giải 1: 50000
Giải 2: 30000
Giải 3: 20000
Giải 4: 1000
Giải 5: 8000
Giải 6: 7000
Giải 7: 6000
Giải 8: 5000
Giải 9: 4000
Giải 10: 3000

Bài viết liên quan